Styrelsens roll i digitaliseringen

Styrelsens roll i digitaliseringen

Ta ledarskap över digitaliseringen - styrelsens roll i digitaliseringen

Ett av de hetaste och mest omdiskuterade ämnena just nu är digitalisering eller digital transformation, men vad handlar det egentligen om och hur kan ledningen ta sig an frågorna? Vad är ledningens ansvar i all förändring? Var ska vi börja? Vilka resurser behövs? Vad ska vi fokusera på?

Det vi med säkerhet vet, är att det aldrig kommer att gå så långsamt som det gör just nu. Nya aktörer, som inte finns idag, kommer att lansera lösningar som gör att våra egna sätts ur spel om vi själva inte tar ledarskap i utvecklingen. Vi vet att verksamheter kommer att bedrivas på andra sätt, organisera oss annorlunda, anställa nya kompetenser, automatisera stora delar av det interna arbetet, investera i ny IT-infrastruktur och använda data och analys för att ta bättre beslut och utveckla nya erbjudanden. Digitaliseringen kommer att förändra bolag i grunden.

Denna dag är det styrelsens roll i den digitala transformationen som står i centrum.

Under en interaktiv, diskuterande seminariedag reder vi ut begreppen och innebörden av digital transformation. Vi fokuserar på viktiga digitala trender vi står inför, hur de påverkar verksamheten och tar lärdom av de bolag som lyckas med sin digitalisering.

”Det handlar inte om teknik, utan om människor, förändring och ledarskap.”

Seminarieledare är Marie Andervin, medgrundare av DigJourney, författare och rådgivare inom digital transformation. Hennes passion är att förmedla kunskap, ingjuta framtidstro och inspirera till mod i individer och organisationer.

Med tesen att digital mognad ökar verksamheters konkurrenskraft arbetade hon och Joakim Jansson, under tre års tid, tillsammans med forskning och näringsliv med att på djupet förstå digitaliseringens möjligheter. Resultatet landade i den egenutvecklade arbetsmetodiken Den Digitala Mognadsmatrisen som syftar till att hjälpa styrelse och ledning att ta kommandot i sin transformation som beskrivs steg för steg i boken Att leda digital transformation.

Syfte och Mål

Syftet är att du efter dagen ska ha landat i insikter i hur du kan bidra i och aktivt ta ledarskap över digitaliseringen. Tillsammans med ny kunskap, nya verktyg och övningar kan du själv starta och driva diskussionen och arbetet i din styrelse.

Förberedelse

Du bjuds in till att utvärdera din organisations digitala mognad genom ett digitalt mognadstest. Detta är ett verktyg för att starta upp dina tankar, frågeställningar och öka förståelsen för vad som kommer att diskuteras under seminariedagen.

 Seminariedagens agenda

  • Check-in

  • Digitalisering, vad är det som alla pratar om?

  • Så påverkas verksamheten av digitalisering

  • Att driva digital transformation, vad betyder det för en verksamhet?

  • Hur leds en digital transformation?

  • Avslutande workshop och reflektioner. Vad behöver ni göra för att säkerställa er framtida konkurrenskraft?

Kursledare: Marie Andervin, DigJourney

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler