Hjullastare

Ger ökad kompetens och ökade färdigheter i att framföra truck/arbetsmaskin säkert och effektivt. Ger C2 certifikat.

Målet med utbildningen är att ge deltagarna kompetens och ökade färdigheter för att kunna framföra truck/arbetsmaskin på ett säkert och effektivt sätt. Idag krävs enligt AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) arbetsgivares tillstånd och tillräckliga kunskaper för att använda truck, varför truckförare ska ha genomgått utbildning med teori och praktisk körträning.

Utbildningen vänder sig till dig som behöver använda maskinen till godshantering, snöplogning, köra med skopa eller andra redskap på framförallt hårda underlag. Det här ger dig som kursdeltagare goda kunskaper om bland annat de risker och säkerhetsbestämmelser som finns, arbetssätt, konstruktion samt arbete i olika miljöer. Efter godkänd utbildning skall du ha de kunskaper och färdigheter som krävs för säker hantering.

Utbildningskravet gäller även personer som tillfälligt eller under kortare perioder använder truck, där förare i samtliga fall ska inneha utbildning som täcker de trucktyper som används.

Innehåll
Utbildningen innehåller både teoretiskt och praktiskt slutprov, omfattande:
- Maskinens konstruktion
- Maskinens arbetssätt
- Daglig tillsyn
- Material- och godshantering
- Arbetarskydd och interna regler
- Trafiklagstiftning

Kursledare
Windings Utbildningscenter

Övrigt 
Utbildningen genomförs på svenska om inget annat är angivit och deltagaren måste kunna språket i tal och skrift.

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar