Hjullastare

Hjullastare

Ger ökad kompetens och ökade färdigheter i att framföra truck/arbetsmaskin säkert och effektivt.

Målet med utbildningen är att ge deltagarna kompetens och ökade färdigheter för att kunna framföra truck/arbetsmaskin på ett säkert och effektivt sätt. Idag krävs enligt AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) arbetsgivares tillstånd och tillräckliga kunskaper för att använda truck, varför truckförare ska ha genomgått utbildning med teori och praktisk körträning.

Utbildningskravet gäller även personer som tillfälligt eller under kortare perioder använder truck, där förare i samtliga fall ska inneha utbildning som täcker de trucktyper som används.

Innehåll
Utbildningen innehåller både teoretiskt och praktiskt slutprov, omfattande:
- Maskinens konstruktion
- Maskinens arbetssätt
- Daglig tillsyn
- Material- och godshantering
- Arbetarskydd och interna regler
- Trafiklagstiftning

Kursledare
Windings Utbildningscenter

Övrigt 
Utbildningen genomförs på svenska om inget annat är angivit och deltagaren måste kunna språket i tal och skrift.

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Rebecca Ewens

rebecca@nuvab.se
0793059400

Rebecca Ewens