Ett nätverk för nyföretagare

Mentorsprogrammet är ett nätverk som ger möjlighet för en nyföretagare att under nästan 1 år får tillgång till en mentor. Mentorn kan ge stöd och stöttning i företagsfrågor och är ett värdefullt bollplank på företagsresan.

Mentorsprogrammet drivs av Nyföretagarcentrum och är ett nätverk som drivs nationellt, där varje Nyföretagarcentrum har sitt eget program och deltagare.
Nätverket har begränsat med platser och är kostnadsfritt för de nyföretagare som har fått hjälp av Nyföretagarcentrum i uppstartsfasen.

Om nätverket

Mentorsprogrammet samlar nyföretagare från olika branscher, där varje deltagare har en mentor som är matchad för att passa sin adept.
Utöver träffar som sker regelbundet mellan mentorer och adepter koordinerar Nyföretagarcentrums mentorshandledare Johanna Friman gemensamma träffar för hela nätverket. I nätverket finns möjlighet att få råd eller dela med sig av erfarenheter, här får nätverket också ta del av utbildning och kunskap som är anpassade för företagare i uppstartsfasen. Nätverket gör också studiebesök och en del av nätverksträffarna äger rum på företag.
Uppstart av nätverket sker i oktober och pågår fram till september året efter.

 

Vill du veta mer om nätverket eller delta?
Kontakta Johanna Friman, verksamhetsledare på Nyföretagarcentrum Vetlanda. 

Kontakta nu