Fallskyddsutbildning

Utbildningen för alla som jobbar på hög höjd med personligt fallskydd.

Utbildningen ger deltagare grundläggande kunskaper i fallriskmiljö. Deltagare ges insikt i Arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter. Deltagare ska efter kursen kunna arbeta på ett säkert sätt och känna till risker vid arbete i fallriskmiljö.

Innehåll

Teori (1,5 timma) Praktik (1,5 timma)

I den teoretiska delen går man igenom följande områden:
Varför behövs fallskydd?,
Fallskyddsutrustning och hur den används,
Om olyckan ändå händer och riskbedömning före höjdarbete.
Teoridelen avslutas med prov och därefter följer den praktiska delen med fallskyddsutrustningen.

Övrigt
Klädsel för övning samt anpassat efter arbetsplats/väderlek
Egen utrustning ska vara kontrollerad och godkänd
Deltagaren ska vara fullt frisk
Klätterövningarna anpassas helt efter det egna företagets situationer
Utbildningen genomförs på svenska om inget annat är angivit och deltagaren måste kunna språket i tal och skrift. 

Kursledare
Windings Utbildningscenter

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar