Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning

En utbildning där deltagare ges grundläggande kunskaper i fallriskmiljö och arbetsmiljölagen.

Utbildningen ger deltagare grundläggande kunskaper i fallriskmiljö. Deltagare ges insikt i Arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter. Deltagare ska efter kursen kunna arbeta på ett säkert sätt och känna till risker vid arbete i fallriskmiljö.

Innehåll

Teori (1,5 timma) Praktik (1,5 timma)

I den teoretiska delen går man igenom följande områden:
Varför behövs fallskydd?,
Fallskyddsutrustning och hur den används,
Om olyckan ändå händer och riskbedömning före höjdarbete.
Teoridelen avslutas med prov och därefter följer den praktiska delen med fallskyddsutrustningen.

Övrigt
Klädsel för övning samt anpassat efter arbetsplats/väderlek
Egen utrustning ska vara kontrollerad och godkänd
Deltagaren ska vara fullt frisk
Klätterövningarna anpassas helt efter det egna företagets situationer

Kursledare
Windings Utbildningscenter

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler