HR nätverk

HR-nätverket behandlar alla typer av personalfrågor, erfarenhetsutbyte, initierar tematräffar och aktiviteter. Delaktighet i ett nätverket ger dig möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter, få nya impulser och idéer att pröva i arbetet, få stöd och hjälp med frågor i ditt arbete och en möjlighet att testa egna idéer. Du får ökad kompetens och engagemang att sprida vidare till både kollegor och chefer!

Om nätverket

Det professionella nätverket är mycket viktigt för de flesta yrkesroller, då du använder ditt nätverk för att få råd eller dela med dig av erfarenheter, konkreta verktyg och tips som gör att alla får ta del av nyttan. Att kunna kontakta andra som just genomfört liknande projekt som du står inför kan till exempel ge dig en ovärderlig hjälp för ett lyckat projekt. Nätverk stärker ofta deltagarnas självförtroende och ger en ökad förmåga att jobba med förändringsarbete.

Nätverket träffas 4 ggr år och ses då på något av företagen som deltar i nätverket.
Det är kostnadsfritt att medverka för Nuvabs medlemmar.

Sedan 2019 har Trygghetsrådet varit en del av nätverket och bidraget med olika föreläsningar både digitalt och fysiskt.

Anmäl ditt intresse till HR-nätverket: