Skola - näringsliv

I skolan formas framtidens medarbetare. Därför är det ett viktigt steg att tidigt väcka nyfikenhet hos elever om näringslivet.

Utifrån arbetslivets nuvarande och framtida behov bör undervisningen formas och kompetensbehovet hos företag i Vetlanda kommun är stort. Det gör att samverkan mellan skola och arbetsliv är viktigt och Vetlanda har därför etablerat riktlinjer för att stärka detta.

Genom olika insatser, bland annat genom mässan Jobb & Framtid, Teknikcollege och studiebesök på arbetsplatser, ges möjligheten för att få upp intresset hos elever om att söka utbildning mot de yrken där det redan i dag finns en brist och där efterfrågan på personal kommer att öka.