Ekonomi för icke-ekonomer

Ekonomi för icke-ekonomer

Certifierad kurs i företagsekonomi för dig som icke-ekonom i privat sektor. Öka din kompetens, arbeta mer självständigt och bli en ännu viktigare resurs.

”Ekonomi för icke-ekonomer” är en grundläggande utbildning för dig i privat sektor, där du får en övergripande bild av hur företagets ekonomiska system hänger samman och fungerar. Du får en förståelse för hur du använder de ekonomiska verktygen, så att du kan vara med och utveckla och skapa en långsiktig lönsamhet i din verksamhet. Genom att din kursledare varvar teori med praktiska övningar får du god insikt i hela ekonomiprocessen. Från vikten av att ta fram välgrundade beslutsunderlag i form av smarta kalkyler, till hur du kontrollerar kostnaderna och undviker kostsamma misstag genom effektivare budget- och prognosarbete. Du lär dig tolka och förstå ekonomiska rapporter och nyckeltal samt hur du kan diskutera och förmedla dina ekonomiska budskap till ledning och verksamhet.

Varför är det viktigt med en ekonomisk förståelse?

Alla medarbetare i en organisation berörs av och påverkar företagets ekonomi. Därför är det av stor vikt att man har en övergripande kunskap om ekonomi. Att lära sig ämnet på egen hand är både tidskrävande och svårt och risken är stor att företagets ekonomiska siffror blir utfört på ett olönsamt och inkorrekt sätt. Det är också svårt att föra fram sina ekonomiska budskap om man inte har termologin klart för sig.

Se video om kusen här:

 

Kunskapsmål

 • Lär dig att förstå ekonomins viktigaste grunder och begrepp
 • Öka förståelsen för ekonomiska sammanhang i din verksamhet
 • Behärska ekonomiska termer och samband
 • Bli bättre på att tyda och förstå nyckeltal och ekonomiska rapporter
 • Få förståelsen för de ekonomiska verktygen hur du gör smarta kalkyler och effektiva budgetar
 • Lär dig hur du diskuterar och förmedlar ekonomiska budskap

För mer detaljerad kursinnehåll kontakta utbildningsansvarig. 

Målgrupp

Kursen är öppen för alla, oavsett titel eller bransch i privat sektor.

Du arbetar idag som chef, ledare, assistent, koordinator eller annan administrativ roll, projektledare, säljare, kommunikatör, tekniker, ingenjör eller annan specialistroll.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

Certifikat

Denna kurs är certifierad och det innebär att du kommer att få erbjudande om att genomföra en examen. Vid godkänt resultat erhåller du ett certifikat som visar att du genomgått en kurs som uppfyller kvalitetskraven i enlighet med DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes.

 • Examen är frivillig

 • Länk till examensprovet skickas till din e-post efter avslutad kurs

 • Examen är öppen 7 antal dagar efter avslutad kurs

 • 30 frågor ska besvaras på 60 minuter

 • 4 svarsalternativ på varje fråga, varav bara 1 alternativ är rätt

 • 50% måste vara rätt för att erhålla ett godkänt resultat

 • Du får resultatet direkt efter avslutad examen

 • Vid icke godkänt resultat får du 1 kostnadsfritt försök till

 • Vid godkänt resultat erhåller du ett kurscertifikat som skickas till din e-post

 

Kursledare: 

 Julia Dahlquist

Julia Dahlquist är en uppskattad utbildare med lång erfarenhet av undervisning i olika sammanhang. Julia är utbildad civilekonom och har arbetat i både privat och offentlig sektor som controller och stöttat företagsledningar. Hon driver också sedan 2007 ett eget tjänsteföretag med inriktning folkhälsa.

Enligt Julia har alla, oavsett roll och bakgrund, glädje av att ha grundläggande förståelse för ekonomi för att kunna påverka sin verksamhet och vardag och vara med och ta ansvar för dess utveckling. Julia är en energisk och prestigelös person som tycker om att ta dialogen där den föds och förankra kunskap i varje deltagares verklighet för bästa effekt. Hon tror starkt på struktur men att inte krångla till saker i onödan!

Dan Hillén

Dan är en utvecklingsdriven och erfaren CFO med +25 års erfarenhet från en rad olika organisationer både nationellt som internationellt.

Hans drivkraft är att kunna bidra både till det operativa arbetet och strategiska utmaningar och vara med i ett utvecklingsarbete som ger förbättringar över tid. Dan har en bred erfarenhet från ett flertal branscher i större och mindre organisationer som har haft olika affärsmodeller och utmaningar. Han har medverkat i ett flertal tillväxt-och utvecklingsprojekt och trivs med verksamheter har ett högt förändringstryck, vilket har fått organisationen som helhet att växa.

De senaste åren har Dan verkat inom bolag som kännetecknats av entreprenörsanda med högt tryck både när det gäller organisk tillväxt och genom förvärv. Han har arbetat i tjänstesektorn och i producerande bolag inom cleantech, automotive och logistik. Vidare är Dan van att jobba med produktutveckling, tillverkning, försäljning via egna bolag, återförsäljare och finansiering.

 

Confex har sedan starten 1997 utbildat nästan 500 000 ledare och anställda, både i privat och offentlig sektor. De är skandinaviens ledande ISO-certifierade kursleverantör, vilket gör att vi garantera att du får uppdaterad och relevant kunskap med marknadens bästa kursledare.

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler