Ekonomi för icke-ekonomer

Certifierad kurs i företagsekonomi för dig som icke-ekonom i privat sektor. Öka din kompetens, arbeta mer självständigt och bli en ännu viktigare resurs.

”Ekonomi för icke-ekonomer” är en grundläggande utbildning för dig i privat sektor, där du får en övergripande bild av hur företagets ekonomiska system hänger samman och fungerar. Du får en förståelse för hur du använder de ekonomiska verktygen, så att du kan vara med och utveckla och skapa en långsiktig lönsamhet i din verksamhet. Genom att din kursledare varvar teori med praktiska övningar får du god insikt i hela ekonomiprocessen. Från vikten av att ta fram välgrundade beslutsunderlag i form av smarta kalkyler, till hur du kontrollerar kostnaderna och undviker kostsamma misstag genom effektivare budget- och prognosarbete. Du lär dig tolka och förstå ekonomiska rapporter och nyckeltal samt hur du kan diskutera och förmedla dina ekonomiska budskap till ledning och verksamhet.

Varför är det viktigt med en ekonomisk förståelse?

Alla medarbetare i en organisation berörs av och påverkar företagets ekonomi. Därför är det av stor vikt att man har en övergripande kunskap om ekonomi. Att lära sig ämnet på egen hand är både tidskrävande och svårt och risken är stor att företagets ekonomiska siffror blir utfört på ett olönsamt och inkorrekt sätt. Det är också svårt att föra fram sina ekonomiska budskap om man inte har termologin klart för sig.

Se video om kusen här:

 

Kunskapsmål

 • Lär dig att förstå ekonomins viktigaste grunder och begrepp
 • Öka förståelsen för ekonomiska sammanhang i din verksamhet
 • Behärska ekonomiska termer och samband
 • Bli bättre på att tyda och förstå nyckeltal och ekonomiska rapporter
 • Få förståelsen för de ekonomiska verktygen hur du gör smarta kalkyler och effektiva budgetar
 • Lär dig hur du diskuterar och förmedlar ekonomiska budskap

För mer detaljerad kursinnehåll kontakta utbildningsansvarig. 

Målgrupp

Kursen är öppen för alla, oavsett titel eller bransch i privat sektor.

Du arbetar idag som chef, ledare, assistent, koordinator eller annan administrativ roll, projektledare, säljare, kommunikatör, tekniker, ingenjör eller annan specialistroll.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

 

Certifikat

Denna kurs är certifierad och det innebär att du kommer att få erbjudande om att genomföra en examen. Vid godkänt resultat erhåller du ett certifikat som visar att du genomgått en kurs som uppfyller kvalitetskraven i enlighet med DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes.

 • Examen är frivillig

 • Länk till examensprovet skickas till din e-post efter avslutad kurs

 • Examen är öppen 7 antal dagar efter avslutad kurs

 • 30 frågor ska besvaras på 60 minuter

 • 4 svarsalternativ på varje fråga, varav bara 1 alternativ är rätt

 • 50% måste vara rätt för att erhålla ett godkänt resultat

 • Du får resultatet direkt efter avslutad examen

 • Vid icke godkänt resultat får du 1 kostnadsfritt försök till

 • Vid godkänt resultat erhåller du ett kurscertifikat som skickas till din e-post

 

Kursledare: 

Christina Arvesen, Confex. 

Christina Arvesen är i grunden civilekonom men har mångårig vana av att arbeta med utbildning i ekonomi och Excel. Christina är en mycket uppskattad kursledare med förmågan att nå fram till alla deltagare, oavsett kunskapsnivå och tidigare erfarenhet.

Confex har sedan starten 1997 utbildat nästan 500 000 ledare och anställda, både i privat och offentlig sektor. De är skandinaviens ledande ISO-certifierade kursleverantör, vilket gör att vi garantera att du får uppdaterad och relevant kunskap med marknadens bästa kursledare.

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Rebecca Ewens

rebecca@nuvab.se
0793059400

Rebecca Ewens