Grundläggande arbetsmiljöutbildning (BAM)

Grundläggande arbetsmiljöutbildning (BAM)

Lär dig att samverka i arbetsmiljöfrågor, identifiera risker och genomföra förebyggande åtgärder.

Deltagarna ska efter utbildning kunna:

- samverka i arbetsmiljöfrågor
- identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder
- följa och överblicka sambandet mellan god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
- söka information och omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Dag 1

 • Arbetsmiljölagen och SAM (systematisk arbetsmiljöarbete)
 • Arbetsmiljöekonomi
 • Uppgiftsfördelning
 • Sanktionsavgifter
 • Skyddsombudsrollen
 • Riskmedvetenhet
 • Risk- och konsekvensbedömningar
 • Att söka fakta
 • Introduktion av nyanställda
 • Arbetsskador/olycksfall och tillbud

Utbildare: Bertil Jonsson, arbetsmiljöingenjör

Dag 2

 • Fysiska arbetsmiljörisker - fortsättning

Utbildare: Bertil Jonsson, arbetsmiljöingenjör

 • Ergonomi och anpassning
 • Belastningsergonomi

Utbildare: Camilla Grimfjord, arbetsmiljökonsult/ergonom

Dag 3

 • Organisatorisk- och social arbetsmiljö

Utbildare: Håkan Wetterö, social arbetsmiljökonsult

 • Fysiska arbetsmiljörisker

Utbildare: Bertil Jonsson, arbetsmiljöingenjör

 

Målgrupper:

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR, produktionschef m.fl.
Personer med delegerade befogenheter och som enligt lagen har ett juridiskt ansvar för arbetsmiljöfrågor.

 

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Allmänt
Faktureringsuppgifter
Deltagare
Lägg till extra deltagare +
Övrig information

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar