Oreglerad arbetstid/ skiftarbete & Hälsa

Oreglerad arbetstid/ skiftarbete & Hälsa

Utbildning för att öka kunskapen om hur oreglerad arbetstid/ skiftarbete påverkar dygnsrytm, sömn & matvanor.

Vad kan vi kan göra i det dagliga livet för att må bättre på kort & lång sikt. Hur kan arbetsgivare & fackliga förtroendevalda samverka för att förebygga hälsorisker med oreglerad arbetstid/ skiftarbete & skapa en arbetssituation som minimerar dessa.

Mål med utbildningen: Att deltagaren skall veta mer om hur vikten av rätt matvanor är viktigt, Hur man gör med sömn vid arbete av oreglerad arbetstid/ skiftarbete, att genom ökad kunskap & förståelse förkopplingen hälsa & dygnsrytm kan man förebygga ohälsa hos oreglerad arbetstids-/ skiftgående personal.

Utbildningsinnehåll: 
-Inventering & nulägesanalys av arbetsplatserna
-SAM ur ett hälso perspektiv
-Hur samverkar arbetsgivare & fackliga förtroendevalda 
-Hur kan man kontrollera sin personal om hur de mår
-Fördjupningsarbete, erfarenhetsutbyte
-Checklistor och skyddsronder 
-Handlingsplan för förbättringspunkter inom Må bra i oreglerad arbetstid/ skiftarbete

Utbildningen innehåller teori, föreläsning & diskussioner som varvas i fördjupningsarbeten i grupp, erfarenhetsutbyte. 

Målgrupp: Chefer/ arbetsledare, fackligt förtroendevalda samt skyddskommittèledamöter.

Kursledare: Pierre Tornedal 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Allmänt
Faktureringsuppgifter
Deltagare
Lägg till extra deltagare +
Övrig information

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar