Nätverksgrupper

Nätverksgrupper

Att delta i ett nätverk är ett mycket effektivt sätt för kompetensutveckling — dels genom att utbyta erfarenheter med andra och dels genom att nätverket köper in efterfrågestyrd kompetens till det nätverk man deltar i.

Enkelt beskrivet är nätverkande ett nyttigt sätt för erfarenhetsutbyte, oavsett om det gäller framtidsvisioner eller arbetsmiljö. Genom att ingå i ett nätverk erbjuds utveckling för dig och ditt företag samtidigt som du etablerar kontakt med likasinnade.

Har du önskemål om att delta i ett av Nuvabs nätverk eller en idé på något nytt nätverk? Välkommen att kontakta oss på Nuvab.