Fastighetsägarnätverk

Fastighetsägarnätverk

Fastighetsägarnätverket har som mål att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte med andra fastighetsägare. Att skapa samverkan och hitta gemensamma förutsättningar till hur vi gör Vetlanda attraktivare att leva, bo och verka i. Nätverkens syfte ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte där fastighetsrelaterade frågor kan diskuteras.

Om nätverket

Fastighetsägarnätverket är ett nätverk för dig som äger och hyr ut lokaler för kommersiellt bruk. I det här nätverket får du möjlighet att utbyta erfarenheter med andra fastighetsägare som arbetar med samma frågor som du. Målsättningen är att skapa en arena för fastighetsägarna där det finns ett stort värde i att träffa branschkollegor med liknande uppdrag för att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och ge varandra råd kring olika situationer.

Under träffarna varvar vi information och gruppdiskussioner. Ledord för detta nätverk är samverkan. Nätverket anordnar fyra träffar om året, ämnet för var träff bestäms av medlemmarna i nätverket. Vi träffas en gång per kvartal, i samband med frukost eller lunch.

 

 

Nästa träff

Nästa träff med Nuvabs Fastighetsägarnätverk är tisdagen den 4 februari, kl. 8.00-10.00. Träffen äger rum på Nuvabs kontor på Älggatan i Vetlanda.

 

Tidigare träffar

Vid Nuvabs Fastighetsägarnätverk den 28 november var Njudung Energi inbjudna och informerade om
- Fiber, VA, El, Nya lagar kring avfallshantering som ligger fastighetsnära, Digitala fastigheter samt Elbilspoolen.
Arbetsgruppen för "Parkering för exploateringar" är klara med parkeringsinventeringen och gör nu en behovsanalys samt placeringsförslag. 

Nuvabs Fastighetsägarnätverk 4:de nätverksträff den 8 oktober. Cecilia informerade om genomförda och kommande aktiviteter gällande handel och centrumaktiviteter samt rapport från Handelsnätverkets senaste möten. Emma redogjorde för uppstarten med Besöksnäringen och det kommande mötet med Besöksnäringsnätverket. Fastighetsägarnätverkets arbetsgrupp gällande "Parkeringar för exploatering" presenterade nuläge och nästa steg. 

Nuvabs Fastighetsägarnätverk den 27 augusti 2019. Redogörelser för arbetet och nuläget gällande Besöks & Handelsnäringen. Annika Ripa informerade om Handelskraft 1. Fastighetsägare och Vetlanda kommun i samverkan. 

Nuvabs Fastighetsägarnätverk träffades i Nuvabs lokaler tisdagen den 21 maj. Under denna träff informerade Cecilia Hjort Athler om kommande aktiviteter och utbildningar som planeras av handelsnätverket.

Nuvabs Fastighetsägarnätverk träffades fredagen den 5 april. Denna träff ägde rum i konferensrummet  på Nuvabs kontor på Älggatan i Vetlanda. Detta var första uppstarts träffen för nätverket. Träffen innehöll erfarenhetsbyte för att få inspiration och utbyte av kunskap.

 

 

 

 

 

Fastighetsägarnätverkets deltagare är:

 

Fredrik Solgesjö

Maria Ståhlgren

Pierre Folkesson

Therese Thuresson

Anton Carlström

P-O Högstedt

Eric Engelbrektsson

Anders Hjälmeby

Fredrik Söderlund

 

Vill du veta mer om nätverket eller delta? Kontakta Nuvab eller någon av nätverkets deltagare.