Truckutbildning (e-truck)

Truckutbildning (e-truck)

Utbildning som innehåller teoretiskt och praktiskt slutprov för E-truck.

Enligt AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) får endast truck användas av den som har tillräckliga kunskaper och som innehar arbetsgivares tillstånd. Detta innebär att föraren ska ha genomgått utbildning med teori och praktisk körträning.

Truckföraren får den utbildning som täcker samtliga trucktyper han eller hon ska befatta sig med. Utbildningskravet gäller även dem som bara använder truck tillfälligtvis eller under kortare perioder

Utbildningen innehåller teoretiskt (e-truck) och praktiskt slutprov

Innehåll
Teoridelen genomför deltagarna som självstudie där man webbaserat jobbar sig igenom ett antal övningar som tar cirka 5-6 timmar. Detta sker innan kursdagen.

Kursendagen inleds med en kortare avstämning om den teoretiska delen. Därefter skrivs det teoretiska slutprovet. Efter avklarad teoridel påbörjas den praktiska delen med truckarna. Kursinnehållet omfattar bland annat:
- Trucktyper och konstruktion
- Ergonomi
- Truckens arbetssätt
- Daglig tillsyn
- Material- och godshantering
- Arbetarskydd och interna regler
- Trafiklagstiftning
- Farligt gods

I första hand ges behörighet till de trucktyper man har behov utav i det individuella företaget.

Kursledare
Windings Utbildningscenter

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler