Truckutbildning (e-truck)

Utbildning som innehåller teoretiskt och praktiskt slutprov för E-truck.

Enligt AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) får endast truck användas av den som har tillräckliga kunskaper och som innehar arbetsgivares tillstånd. Detta innebär att föraren ska ha genomgått utbildning med teori och praktisk körträning.

Truckföraren får den utbildning som täcker samtliga trucktyper han eller hon ska befatta sig med. Utbildningskravet gäller även dem som bara använder truck tillfälligtvis eller under kortare perioder

Utbildningen innehåller teoretiskt (e-truck) och praktiskt slutprov

Innehåll
Teoridelen genomför deltagarna som självstudie där man webbaserat jobbar sig igenom ett antal övningar som tar cirka 5-6 timmar. Detta sker innan kursdagen.

Kursendagen inleds med en kortare avstämning om den teoretiska delen. Därefter skrivs det teoretiska slutprovet. Efter avklarad teoridel påbörjas den praktiska delen med truckarna. Kursinnehållet omfattar bland annat:
- Trucktyper och konstruktion
- Ergonomi
- Truckens arbetssätt
- Daglig tillsyn
- Material- och godshantering
- Arbetarskydd och interna regler
- Trafiklagstiftning
- Farligt gods

I första hand ges behörighet till de trucktyper man har behov utav i det individuella företaget.

Grupperna består av 6-7 deltagare och det finns tolv truckar. Det betyder att utbildningen blir väldigt effektiv, alla har var sin truck och det blir inga väntetider. Hur lång tid praktiken tar kan vi inte säga i förväg. Man kör tills man kan hantera trucken på ett säkert sätt. Det kan betyda att man blir klar första dagen, eller får komma tillbaka annan dag för mer praktik.

Utbildningen genomförs med eTruck vilket innebär att teorin görs som självstudie på webben innan man kommer till oss på bokat datum. Teorin motsvarar behörighet A+ B och tar ca 5-6 timmar att göra.

Kursledare
Windings Utbildningscenter

Övrigt: Utbildningen genomförs på svenska om inget annat är angivit och deltagaren måste kunna språket i tal och skrift.

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar