Projekt

Genom att engagera oss i projekt tillåts vi att jobba mer spetsat med särskilda frågor under en begränsad tid. Projekten präglas av samverkan både inom och över kommungränserna.

Nedan listas pågående projekt som Nuvab arbetar med: 

Unga Akademiker - Förstudie

Unga Akademiker 

Ökad Attraktion - Utbildningar

Förstudie - Teknikutveckling