CE märkning och Riskbedömning

CE märkning och Riskbedömning

Grundutbildning i maskinsäkerhet och utbildning mot ett praktikfall

Detta är en tvådagars utbildning i Grundutbildning i maskinsäkerhet (CE) och utbildning mot ett praktikfall.

För att visa att dina maskiner uppfyller maskindirektivet ska du CE-märka dem. Det gäller alla maskiner som ska ut på EU-marknaden. CE-märkningen visar att dina maskiner uppfyller maskindirektivets krav, vilket gör att de får säljas fritt på marknaden.

Dag 1 - Grundkurs i maskinsäkerhet (CE)

Innehåll - Några av många frågor som kommer att besvaras under dagen:

 • Vad är CE?

 • Vad är produktansvarslagen?

 • Vad är direktiv och standarder?

 • Varför är upphandlingen så viktig?

 • Vad innefattar Maskindirektivet!

 • Vad är EMC-direktivet?

 • Vad är lågspänningsdirektivet (LVD)?

 • Vad är direktivet för tryckbärande anordningar (PED)?

 • Vad är ATEX-direktivet?

 • Vad är ”Väsentlig ombyggnad”, när krävs ny CE-märkning?

 • Hur går en riskbedömning till?

 • Vilka dokument skall jag ta fram?

 • Vilka dokument måste jag lämna till kunden?

 • Hur planerar jag min upphandling för att undvika senare problem?

 • Hur använder jag CE-pärmen (generell mall för dokumentation)?

 • Hur tolkas de vanligaste standarderna?

 • Praktikfall där JL Safety AB medverkat.

 

Dokumentation som efterlämnas:

 • PowerPoint-kopior

 • CE-pärm för dokumentstyrning och vägledning.

 • Länk till nedladdningsbara dokument mejlas efter kursen.

 

Dag 2 - Utbildning mot ett praktikfall

En fortsättning från ”Grundkurs i maskinsäkerhet” där man utgående från CE- rutinpärmen går igenom principerna för ett praktikfall. Steg för steg arbetar man sig igenom praktikfallet. Den ersätter alltså inte Grundkurs i Maskinsäkerhet (CE).

Man kanske inte hinner reda ut alla detaljer utan fokus ligger i processen alltså att förstå de olika momenten.

 • Fastställande av faktiska förutsättningar

 • Inventering/kartläggning av dokument

 • Riskbedömning

 • Åtgärdsplan

 • Kontrollrapport (knyta åt säcken)

 • Bruksanvisning

 • Om tillämpligt ”Försäkran”

 • Om tillämpligt ”CE-märke”

 • Övrigt relevanta dokument beroende på typ av objekt

 

Dokumentation som efterlämnas:

 • Påbörjade tekniska underlag

 • Övningsuppgifter

Kursledare: Karl-Eric Backman,JL Safety AB

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Rebecca Ewens

rebecca@nuvab.se
0793059400

Rebecca Ewens