CE märkning och Riskbedömning

Grundutbildning i maskinsäkerhet och utbildning mot ett praktikfall

Detta är en tvådagars utbildning i Grundutbildning i maskinsäkerhet (CE) och utbildning mot ett praktikfall.

För att visa att dina maskiner uppfyller maskindirektivet ska du CE-märka dem. Det gäller alla maskiner som ska ut på EU-marknaden. CE-märkningen visar att dina maskiner uppfyller maskindirektivets krav, vilket gör att de får säljas fritt på marknaden.

Dag 1: Grundkurs i maskinsäkerhet (CE)

Innehåll - Några av många frågor som kommer att besvaras under dagen:

 • Vad är CE-märkning?
 • Vad är produktansvarslagen?
 • Vad är direktiv och standarder?
 • Varför är upphandlingen så viktig?
 • Varför är försäkran viktig i samband med Maskindirektivet (II 1A/II 1B) ?
 • Vad innefattar Maskindirektivet!
 • Vad är en sammanbyggd maskin?
 • Vilka andra direktiv kan vara relevanta för maskiner (EMC/LVD/ATEX/PED)
 • Vad är ”Väsentlig ombyggnad”, när krävs ny CE-märkning?
 • Hur går en riskbedömning till?
 • Vilka dokument skall jag ta fram vid CE-märkning?
 • Vilka dokument måste jag lämna till kunden?
 • Hur planerar jag min upphandling för att undvika senare problem?
 • Hur använder jag CE-pärmen (generell mall för dokumentation)?
 • Vilka krav ligger på användarna av maskinen?
 • Vilka krav gäller för gamla maskiner?
 • Hur tolkas de vanligaste standarderna?

 

Dokumentation som efterlämnas:

 • PowerPoint-kopior
 • CE-pärm för dokumentstyrning och vägledning.
 • Länk till nedladdningsbara dokument mejlas efter kursen.

 

 Dag 2: Utbildning mot ett praktikfall

En fortsättning från ”Grundkurs i maskinsäkerhet” där man utgående från CE-rutinpärmen går igenom principerna för ett praktikfall. Steg för steg arbetar man sig igenom praktikfallet. Den ersätter alltså inte Grundkurs i Maskinsäkerhet (CE).

Man kanske inte hinner reda ut alla detaljer utan fokus ligger i processen alltså att förstå de olika momenten.

Parallellt med stegen visar vi hur man kan göra i CEDOC.

 • Fastställande av faktiska förutsättningar
 • Inventering/kartläggning av dokument
 • Riskbedömning
 • Åtgärdsplan
 • Kontrollrapport (knyta åt säcken)
 • Bruksanvisning
 • Om tillämpligt ”Försäkran”
 • Om tillämpligt ”CE-märke”
 • Övrigt relevanta dokument beroende på typ av objekt

Dokumentation som efterlämnas:

 • Powerpoint-kopior
 • Ev arbetsmaterial

 

Kursledare: Karl-Eric Backman,JL Safety AB

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar