MTO - Människa, Teknik & Organisation

MTO - Människa, Teknik & Organisation

Ger kunskaper inom området MTO med fokus på systemperspektivet och varför det är viktigt att ta hänsyn till samspelet av MTO i den egna verksamheten.

Kursinnehåll och upplägg

Deltagarna får en introduktion i säkerhetskultur men också en inblick i olyckors uppkomst och vad som påverkar människors prestation och säkerhetsbeteende.

Teori varvas med praktiska exempel och inspirerande gruppdiskussioner. Genom att deltagarna arbetar tillsammans och delar erfarenheter skapas delaktighet och maximal nytta av kursen.

 

Exempel på kursinnehåll:

  • Samspelet MTO, vad begreppet innebär, hur de olika delarna samverkar och påverkar varandra
  • Hur MTO-perspektivet bidrar i säkerhetsarbetet
  • Varför olyckor inträffar
  • Vad säkerhetskultur är och hur det påverkar verksamheten
  • Vikten av en lärande organisation
  • Ledarens roll, ansvar och betydelse för säkerheten

Kursmål

  • Utbildningen syftar till att ge ökade kunskaper om hur MTO påverkar säkerhetsarbete och vikten av ta hänsyn till samspelet mellan Människa-Teknik-Organisation.
  • Du som deltagare får mer förståelse för vad det kan innebära för din verksamhet att utgå ifrån ett MTO-perspektiv i arbetet och vilka gynnsamma effekter som kan uppnås.
  • Utifrån en ökad kunskap och förståelse om MTO ska chefer, ledare och medarbetare kunna inspirera och motivera andra att arbeta enligt ett MTO-baserat arbetssätt.
  • Utbildningen ger stöd i att kunna beskriva syfte och verksamhetsnytta med MTO-arbete ur ett säkerhetsperspektiv.

För vem?

Utbildningen riktar sig både till dig som är medarbetare, chef och arbetsledare eller på annat sätt ansvarar för utvecklingen av säkerhet, kvalitet och effektivitet i en organisation.

Kursledare

Jonathan Mikaelsfjord, MTO Säkerhet AB. 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar