Arbetsrätt - fördjupning

Arbetsrätt - fördjupning

Fördjupning i arbetsrättsliga regelverken för chefer, en interaktiv träningsdel med case-genomgång, frågor-och-svar-del och gemensam diskussion.

Kursinnehåll:

En halvdags fördjupning för dig som är chef eller arbetar med HR-frågor och som har god vana vid fackliga relationer och förhandlingar.

I den här kursen bygger vi vidare på era erfarenheter och pratar mer om förhandlingsplikten (när måste man förhandla och om vad) och också hur och när man skall förhandla när det gäller enskilda personalärenden. Vi tittar på hur vi skall hantera rehabiliteringskedjan och bristande prestationer och misskötsel. 

Utbildningen är interaktiv, med rollspel och övningar baserade på verkliga fall från Arbetsdomstolen. Ni kommer också att få ta med era egna case som vi kan gå in närmare på.

Kursledare: Lisa Zarins, Plzar Consulting

Lisa har baserat utbildningen på sin egna erfarenhet om all mytbildning kring svensk arbetsrätt.

 

Plzar Consulting - om företaget & Lisa Zarins

Lisa har mer än 15 års erfarenhet från chefs- och specialistbefattningar i affärsnära HR-positioner i svenska och internationella organisationer. Både inom industri- och tjänstesektorn.

Hon är ofta anlitad i olika affärsutvecklingsprojekt för att bevaka HR- och arbetsrättsfrågor i Sverige/Norden och utomlands. Hon har jobbat med stora omstruktureringar, policy- och värdegrundsfrågor, svåra personalärenden på både chefs- och medarbetsnivå, i ledningsgrupper och med övertagande och outsourcing av verksamheter.

Lisa har mycket goda kunskaper i svensk och internationell arbetsrätt inklusive förhandlingar och kollektivavtalsfrågor.

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler