Arbetsrätt - fördjupning

Arbetsrätt - fördjupning

Fördjupning i arbetsrättsliga regelverken för chefer, en interaktiv träningsdel med case-genomgång, frågor-och-svar-del och gemensam diskussion.

Kursinnehåll:

Genomgång av processer - vad behöver man göra, steg för steg för att hantera tex dåliga prestationer eller dåligt beteende. 

Hur jobbar man med rehabiliteringskedjan? Fallbeskrivningarna består av verkliga AD-domar.

Förarbete i form av att varje deltagare får ett fall att förbereda och sedan presentera.

Kursledare: Lisa Zarins, Plzar Consulting

Lisa har baserat utbildningen på sin egna erfarenhet om all mytbildning kring svensk arbetsrätt.

 

Plzar Consulting - om företaget & Lisa Zarins

Lisa har mer än 15 års erfarenhet från chefs- och specialistbefattningar i affärsnära HR-positioner i svenska och internationella organisationer. Både inom industri- och tjänstesektorn.

Hon är ofta anlitad i olika affärsutvecklingsprojekt för att bevaka HR- och arbetsrättsfrågor i Sverige/Norden och utomlands. Hon har jobbat med stora omstruktureringar, policy- och värdegrundsfrågor, svåra personalärenden på både chefs- och medarbetsnivå, i ledningsgrupper och med övertagande och outsourcing av verksamheter.

Lisa har mycket goda kunskaper i svensk och internationell arbetsrätt inklusive förhandlingaroch kollektivavtalsfrågor.

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Rebecca Ewens

rebecca@nuvab.se
0793059400

Rebecca Ewens