BAS P/U Byggarbetsmiljösamordning

BAS P/U Byggarbetsmiljösamordning

Utbildningen ger kunskaper om arbetsmiljöansvaret i byggprocessen och vilka uppgifter som ingår i de olika rollerna.

Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsmiljöansvaret i byggprocessen och om vilka uppgifter som ingår i de olika rollerna. Deltagare ska efter utbildningen kunna fungera som BAS-P/BAS-U i förhållande till tidigare erfarenhet och kompetens. 

De regeländringar, som är straffsanktionerade, trädde i kraft 1 januari 2009, vilket innebär bland annat att byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och en byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U). Kravet på BAS finns vid alla typer av bygg och anläggningsprojekt oavsett storlek, samt även vid privata ROT arbeten.

Den som utses till BAS ska ha utbildning, kompetens och erfarenhet. För arbeten som utförs där konsumenttjänstlagen är tillämplig gäller särskilda regler som innebär att en entreprenör under vissa förutsättningar övertar det ansvar som normalt ligger på byggherren.

Innehåll
- Lagen
- Arbetsmiljö
- Roller och ansvar
- Arbetsmiljöplan och samordning
- Praktisk hantering
- Kunskapstest

Fakta
Kunskapskraven på den som ska vara BAS är omfattande och vill du vara BAS efter 1 januari 2011 måste du dessutom kunna styrka din kompetens.

BAS = byggarbetsmiljösamordnare BAS kan delas i två kategorier:
BAS-P = byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering
BAS-U = byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet.

Dokumentation och intyg på genomförd utbildning ingår.

Kursledare
Leif Karlsson, Utbildningsbolaget i Borlänge AB

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler