Bas P/U Byggarbetsmiljösamordning

Bas P/U Byggarbetsmiljösamordning

Utbildningen ger kunskaper och behörigheter för att ta arbetsmiljöansvaret i byggprocessen samt vilka uppgifter som ingår i de olika rollerna.

Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsmiljöansvaret i byggprocessen och om vilka uppgifter som ingår i de olika rollerna. Deltagare ska efter utbildningen kunna fungera som BAS-P/BAS-U i förhållande till tidigare erfarenhet och kompetens som respektive Byggherre ställer krav på.

De regeländringar, som är straffsanktionerade och kravställda i Arbetsmiljölagen kapitel 3 (allmänna skyldigheter) trädde i kraft 1 januari 2009, vilket innebär bland annat att byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och en byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U). Kravet på BAS finns vid alla typer av bygg och anläggningsprojekt oavsett storlek, samt även vid privata ROT arbeten.

Den som utses till BAS ska ha utbildning, kompetens och erfarenhet anpassat till projektets storlek och komplexitet. För arbeten som utförs där konsumenttjänstlagen (privat kund) är tillämplig gäller särskilda regler som innebär att en entreprenör alltid automatiskt övertar (förutom vid delad entreprenad) det ansvar som normalt ligger på byggherren.

Innehåll

  • Arbetsmiljölagstiftning, berörda AFS:ar och kapitel i AML Byggherrens ansvar i processen
  •  Roller och ansvar för Bas P/U
  • Arbetsmiljöplan och samordning på fast driftställe
  • Praktisk hantering av kraven på Bas P/U, checklistor
  • KunskapstestFakta
 Kunskapskraven på den som ska vara BAS är omfattande och vill du vara BAS efter 1 januari 2011 måste du dessutom kunna styrka din kompetens och erfarenhet. En stor förändring från Arbetsmiljöverket sker 1 januari 2025 gällande aktuella föreskrifter (AFS) där ansvaret utökas för bl. a Byggherren och Projektörer inom alla bygg och anläggnings projekt. Nuvab genomför alla kommande Bas P/U kurser enligt de nya kraven som ställs i AFS 2023:3 och som många Byggherrar ställer krav på redan nu trots att de går i kraft 1 januari 2025 först. Arbetsmiljöverket ger samtidigt alla berörda organisationer ett år på sig att anpassa sig och organisationen till de nya reglerna i AFS 2023:3BAS = byggarbetsmiljösamordnare BAS kan delas i två kategorier:
BAS-P = byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering
BAS-U = byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet.

Dokumentation och intyg på genomförd utbildning ingår.

Kursledare
Leif Karlsson, Utbildningsbolaget i Borlänge AB

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Allmänt
Faktureringsuppgifter
Deltagare
Lägg till extra deltagare +
Övrig information

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar