Monitornätverk

Monitornätverk

Monitornätverkets mål är att utbyta erfarenheter och kunskap med andra företag som nyttjar samma affärssystem.

Om nätverket

Monitornätverket genererar så att en starkare påverkan kan ske för affärssystemets utveckling samt att man samordnar gemensamma utbildningsdagar.
Nätverket anordnar också två Monitordagar om året, då konsulter från Monitor finns på plats och föreläser och utbildar inom olika områden.

Nästa träff

Nästa träff med Monitornätverket är den 22 november 2018.

Vill du medverka i Monitornätverket och har en önskan om ett ämne vi bör lyfta vid nästa träff, kontakta Cecilia Hjort Athler på Nuvab, cecilia@nuvab.se

Tidigare träffar

Monitornätverket träffades måndagen den 7 maj 2018 på Aquajet. Jonas Edvinsson från Monitor informerade deltagarna om nyheter i 9.0, planering, försäljningsmodulen (uppföljning, säljstöd, aktiviteter, offerter) m.m.

Monitornätverket träffades onsdagen den 11 oktober 2017 på Aquajet. Under träffen informerade bl.a. Jonas Edvinsson från Monitor deltagarna om G5, Generation 5, som är framtiden Monitor.

Måndagen den 8 maj 2017 träffades Monitornätverket på Aquajet i Holsbybrunn. På plats fanns Jonas Edvinsson från Monitor. Ämnena under denna träff var Produktionsplanering, materialbeställningar (inköp) och körplaner, Förkalkyler, efterkalkyler kontroll mot std.priser, Uppföljning av inköpspriser(kostnadsuppföljning) Lageroptimering (omsättningshastighet), Avvikelsehantering
Servicemodulen som är en tilläggsmodul i Monitor.
Personerna som medverkade kom från: Aquajet, Härenviks, Holsby Metall, Pallco, Augustssons Beslagindustri, VEÅ och Ekenäs Mekaniska.

 


Bild från tidigare träff.


Bild från tidigare träff.

Monitornätverkets deltagande företag är:

 • Augustssons Beslagsindustri
 • Pallco AB
 • Beslag & Metall AB
 • VEÅ AB
 • Stålöv AB
 • Walego AB
 • Ekenäs Metallprodukter AB
 • Härenviks
 • Ekenäs Mekaniska AB
 • Kvarnstrands Verktyg AB
 • Aquajet Systems AB
 • Smålands Stålgjuteri AB

Vill du veta mer om nätverket eller delta? Kontakta Nuvab eller någon av nätverkets deltagare.