Robotteknik - grundutbildning

Robotteknik - grundutbildning

Ger större kännedom i robotarbetet och ökar förståelsen.

Syftet med utbildningen är att öka förståelsen för hur robotar arbetar samt att ge oreratören större kännedom om driftsättning av robotar vid drift- eller produktions stopp på ett säkert sätt avseende person- och maskinsäkerhet.
                                             
Robotutbildning erbjuds för: ABB IRC5

I grundkursen får deltagaren lära sig:
- Robots principiella uppbyggnad: robot, programmeringsenhet och styrsystem.
- Joggning av robot: axelvis och i koordinat systemen, bas, global, objekt och tool.
- Förståelse för verktygets TCP.
- Förståelse för Workobjekt.
- Hantering av digitala in- och ut signaler.
- Enkel programmering med MoveL, MoveJ och MoveC.
- Förståelse för enklare programuppbyggnad och robotens rörelsemönster.

Kursledare
Lars Merket, Njudungsgymnaiset

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Rebecca Ewens

rebecca@nuvab.se
0793059400

Rebecca Ewens