Robotteknik - grundutbildning

Robotteknik - grundutbildning

Ger större kännedom i robotarbetet och ökar förståelsen.

Syftet med utbildningen är att öka förståelsen för hur robotar arbetar samt att ge oreratören större kännedom om driftsättning av robotar vid drift- eller produktions stopp på ett säkert sätt avseende person- och maskinsäkerhet.

Nuvab erbjuder grundläggande robotprogrammering i något av följande system:                                                
Motorman XRC eller ABB SC4+ eller ABB IRC5

I grundkursen får deltagaren lära sig:
- Robots principiella uppbyggnad: robot, programmeringsenhet och styrsystem.
- Joggning av robot: axelvis och i koordinat systemen, bas, global, objekt och tool.
- Förståelse för verktygets TCP.
- Förståelse för Workobjekt.
- Hantering av digitala in- och ut signaler.
- Enkel programmering med MoveL, MoveJ och MoveC.
- Förståelse för enklare programuppbyggnad och robotens rörelsemönster.

Kursledare
Lars Merket, Njudungsgymnaiset

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Rebecca Ewens

rebecca@nuvab.se
0793059400

Rebecca Ewens