MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa

MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa

Öka medvetenheten och kunskapen om psykisk ohälsa.

MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa
– vuxen inriktning

Första hjälpen till psykisk hälsa är ett utbildningsprogram som ökar medvetenheten och kunskaperna kring psykisk hälsa. Första hjälpen ges som stöd till personer med psykiska problem eller i akut psykisk kris innan professionell behandling finns att tillgå. Programmet kommer ursprungligen ifrån Australien (Mental Health First Aid, MHFA) och har utvecklats och utvärderats vetenskapligt och används nu i 21 länder världen över.

Utbildningen genomförs i samarbete med Karolinska institutet/NASP som står för den svenska versionen av materialet.

Kursinnehåll

  • möjlighet att upptäcka, kontakta och stödja individer som kan behöva extra omtanke.

  • grundkunskaper om depression, ångest och tvångssyndrom (OCD), psykos, missbruk, ätstörningar, självskadebeteende och suicidialitet.

  • råd i hur man kan hjälpa personer att söka professionell behandling och andra former av stöd och att underlätta ett tillfrisknande.

Läs mer om utbildning i denna BILAGA

Omfattning

Kursen är två dagar (12 timmar).

Antal deltagare per kurs

Max 20 deltagare

Kursmål

Målet med utbildningen är att rädda liv genom att öka allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsnära personer och självmord. Kursdeltagarna blir diplomerade första hjälpare.

Målgrupp

Olika typer av organisationer och företag.

Kontaktperson och kursledare

Höglandets Räddningstjänstförbund, Morgan Miledal, folkhälsosamordnare/insatsledare 

070-221 81 77 direkt mailto:morgan.miledal@raddningstjansten.com

 

 

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Allmänt
Faktureringsuppgifter
Deltagare
Lägg till extra deltagare +
Övrig information

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar