Elsäkert arbete

Elsäkert arbete

1-dagars utbildning för medarbetare som utför enklare elarbeten.

Alla företag har ett arbetsgivaransvar att deras medarbetare ska kunna arbeta säkert. Om en anställd utför elarbeten sker arbetet under arbetsgivaransvar. Den ansvarige på företaget ska då se till att medarbetaren har rätt kunskap. Kursen bör repeteras vart 3:e år.

Kursen riktar sig i huvudsak till personer som utför elarbeten som inte kräver behörighet eller personer som har/haft en BB2-behörighet.
För personer som utför BB1-arbeten rekommenderas Nuvabs 2-dagarskurs.

Innehåll
- Elfaran och elolycksfall: Vi uppmärksammar de risker vi har inom service/underhåll och konstaterar att rutiner för elsäkert arbete är nödvändigt
- Elarbete/behörigheter: Vi reder ut vad man får eller inte får utföra för elarbeten
- Riskhantering: Arbetet ska planeras och genomföras så att en betryggande säkerhet uppnås

Nu gällande lagar och regler inom området elsäkerhet
- Elsäk-FS
- Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00
- SS-EN 50110-1
- Nya ellagen

Kontroll före idrifttagning
- Regelkrav enligt SS-EN 50110-1
- Säkert arbete/Innehavaransvar
- Elanläggningsansvarig
- Eldriftledare
- Elsäkerhetsledare


Kursledare
Paul Håkansson, PE Allkonsult

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Rebecca Ewens

rebecca@nuvab.se
0793059400

Rebecca Ewens