Arbeta och installera säkert

Arbeta och installera säkert

2-dagars utbildning för chefer och medarbetare som utför elinstallationsarbete.

Kursen är mycket väl lämpad för att uppfylla gällande krav enligt nya ellagens egenkontrollprogram. Arbetsgivaren har ett stort ansvar att behålla medarbetares kunskaper inom gällande lagar och regler. Kursen fokuserar på Elinstallationsreglerna, SS-EN 50110-1 samt ger mycket goda kunskaper kring Kontroll före idrifttagning. Kursen bör repeteras vart 3:e år.

Innehåll
- Elfaran och elolycksfall: Vi uppmärksammar de risker vi har som elyrkespersoner och konstaterar att rutiner för elsäkert arbete är nödvändigt.
- Eltekniska begrepp: Vi reder ut olika begrepp och dess betydelse för elsäkra installationer, vi reder dessutom ut mätvärden vi använder och får fram vid olika kontroller. 
- Nu gällande lagar och regler inom området elsäkerhet: Elsäk-FS, Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00, SS-EN 50110-1. 
- Kontroll före idrifttagning: Vilka kontroller ska utföras och varför, hur tolkar vi erhållna mätvärden, hur dokumenterar vi våra kontroller, hur fungerar våra vanligaste kontrollinstrumentoch praktisk mätning.
- Nya Ellagen. 
- Riskhantering inom lågspänningsområdet. 
- Vi förbereder genomförandet av: Utseende av "Elsäkerhetsledare" (tidigare Elsäkerhetsansvarig).

Kursledare
Paul Håkansson, PE Allkonsult

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Rebecca Ewens

rebecca@nuvab.se
0793059400

Rebecca Ewens