Lift- och fallskydd

Lift- och fallskydd

Syftet med utbildningen är att bli säkrare och mer ekonomiska förare.

Liftar används på allt fler arbetsplatser i Sverige och de flesta olyckor som sker beror på att man bryter mot någon säkerhetsföreskrift. Det är därför viktigt att er personal vet vilka regler som gäller. I Windings lift-fallskyddstutbildning får man både teoretisk och praktisk kunskap.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna känna sig trygga och besitta de kunskaper som behövs för att uträtta ett fullgott arbete. Windings har lång och gedigen erfarenhet av att  genomföra lift och fallskyddsutbildningar.

Kursupplägg lift-fallskyddsutbildning

  • Teori: vi går igenom konstruktion, skötsel och daglig tillsyn, säkert arbetssätt, lagar och arbetarskydd, varför behövs fallskydd?, fallskyddsutrustning och hur den används, om olyckan ändå händer och din riskbedömning innan höjdarbete.

  • Praktisk körning med A och B lift och praktisk firning med sele.

  • Kurslängd: en dag.

I utbildningen ingår:

  • Teoriböcker

  • Teoretiskt och praktiskt slutprov

  • Utbildningsbevis

  • Fika och lunch

Liftutbildning följer SS-ISO 18878:2013 och Liftläroplanen (LLP) och bidrar till att ni får en säkrare och effektivare användare

Utbildare: Windings Utbildningscenter

Övrigt: Utbildningen genomförs på svenska om inget annat är angivit och deltagaren måste kunna språket i tal och skrift.

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Rebecca Ewens

rebecca@nuvab.se
0793059400

Rebecca Ewens