Teamutveckling - vidareutveckla teamet, projektgruppen, ledningsgruppen

Teamutveckling - vidareutveckla teamet, projektgruppen, ledningsgruppen

En företagsanpassad utbildnings/utvecklingsdag utifrån teamets behov. Tillsammans fokuserar vi på aktuellt förändringsbehov. Teamet kommer att ha klara ansvarsområden och uppgifter att börja arbeta med direkt efter avslutad utvecklingsdag!

Effektiv teamutveckling

  • Utveckling gynnas av att fler tar ansvar.

  • Utveckling gynnas av ökad tydlighet.

Målgrupp

Medarbetare som arbetar i team på alla nivåer i en organisation.

Syfte och mål

  • Skapa medvetenhet om medarbetarnas möjligheter att utveckla teamet utifrån organisationens verksamhet och behov.

  • Förbättra vardagen, jobba effektivare och med ökat välmående och resultat.

  • Skapa och komma överens om förbättrande förändringar som medarbetarna själva tar ansvar för att genomföra.

  • Ökad förståelse för vad som gör att grupper utvecklas till Effektiva och Högpresterande Team.

Arbetssätt

Vi skapar en aktiv, öppen, trygg och inspirerande miljö som främjar utveckling. Teori varvas med praktiska aktiviteter.


Vi gör utbildning till utveckling.

Teamet går från utbildnings/utvecklingsdagen med en tydlig agenda på vad de ska fokusera och jobba med tillsammans. 

 

Tillval

  • Mätning av teamets effektivitet

  • Digitalt utvecklingsstöd

  • Uppföljningsträff

Kontakta Maria Nilisse Claesson, Coreation Kompetens & Utveckling AB för förslag till upplägg. Maria.claesson@coreation.se tfn. 0733-895 105

Maria Nilisse Claesson är ledarskapsutvecklare, coach och handledare. Hon tränar, coachar och utbildar organisationer, medarbetare, team, chefer och ledare. Maria vill bidra till ett tydligt och delegerande självledarskap som främjar kommunikation, engagemang, ansvarstagande och konkurrenskraft. Utbildningarna baseras på teori och praktiska övningar kopplade till deltagarnas verklighet och yrkesroll.
– Du som deltagare ska känna dig trygg att använda dina nya kunskaper direkt! Varmt välkommen!


Maria Nilisse Claesson 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar