Besöksnäringsnätverk

Driver du en verksamhet där du hämtar inspiration och idéer till din företagsdröm från naturens resurser, skogen, jorden, djuren, maten eller människorna och livet på landsbygden eller mötesplatserna i stan?

Om nätverket

Besöksnäringsnätverket har som mål att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning inom besöksnäringen för stora och små verksamheter. Att skapa samverkan och hitta gemensamma förutsättningar till hur vi gör Vetlanda kommun attraktivare att leva, bo, verka och besöka. Nätverket ska vara ett forum där relaterade frågor för besöksnäringen kan lyftas och diskuteras

Under träffarna varvar vi information och gruppdiskussioner. Ledord för detta nätverk är samverkan. Nätverket bjuds in vid några tillfällen under året för gemensam utveckling framåt. 

Välkommen att vara med och bli en del av nätverket där besöksnäringsföretagare möts, diskuterar och blir inspirerade till samverkan.

Nätverket drivs av destinationskontoret, där ingår:

 
Rebecca Ewens - Destinationsutvecklare

rebecca.ewens@vetlanda.se 
Tel: 0383-971 07

Emma Ingelow - Affärsutvecklare och näringslivskontakt

emma@nuvab.se
Tel: 070 277 95 18

Elin Bexell - Landsbygdsutvecklare

elin.bexell@vetlanda.se
Tel: 0383-97 44 38

 

 

Gå med i nätverket