Besöksnäringsnätverk

Besöksnäringsnätverk

Driver du en verksamhet där du hämtar inspiration och idéer till din företagsdröm från naturens resurser, skogen, jorden, djuren, maten eller människorna och livet på landsbygden eller mötesplatserna i stan?

Om nätverket

Besöksnäringsnätverket har som mål att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning inom besöksnäringen för stora och små verksamheter. Att skapa samverkan och hitta gemensamma förutsättningar till hur vi gör Vetlanda kommun attraktivare att leva, bo, verka och besöka. Nätverket ska vara ett forum där relaterade frågor för besöksnäringen kan lyftas och diskuteras

Under träffarna varvar vi information och gruppdiskussioner. Ledord för detta nätverk är samverkan. Nätverket anordnar fyra träffar om året, ämnet för var träff bestäms av medlemmarna i nätverket. Vi träffas en gång per kvartal, i samband med frukost eller lunch.

Välkommen att var med och bli en del av nätverket där besöksnäringsföretagare möts, diskuterar och blir inspirerade till samverkan. 

Vill du veta mer om våra nätverk eller delta i ett? Kontakta Nuvab så berättar vi mer om våra olika nätverk.