Hi:tech - Highland Technology Center

Nuvab stöttar och samverkar i frågor gällande hi:tech och etableringen av ett tekniskt centrum i Vetlanda.

hi:tech