Introduktion till Penetrantprovning, PT

Introduktion till Penetrantprovning, PT

Penetrantprovning, eller PT som det förkortas, är en metod som används för att upptäcka sprickor i icke-porösa material.

Denna utbildning ger dig teoretisk och praktisk kunskap i penetrantprovning. Du lär dig om metoden, hur man använder olika system och utrustning, hur man utvärderar indikationer och följer arbetsinstruktioner.

 

Om utbildningen

Penetrantprovning används för att göra sprickindikering genom att en färgad vätska (penetrant) appliceras på objektets yta. Efter en tid torkas ytan av och framkallare appliceras på ytan. Framkallaren får då den färgade vätskan som trängts ner i eventuella sprickor att synas, dvs indikerar sprickan. Penetrantprovning kan användas på material som inte är sugande eller porösa.

Under denna utbildning får deltagare den teoretiska och praktiska kunskapen att själv kunna utföra penetrantprovning där krav inte föreligger på nivå 2 enligt ISO 9712 – Kvalificering och examinering av OFP-personal.

 

Kursinnehåll:

 

  • Allmänt om metoden
  • Möjligheter och begränsningar
  • Pentrantsystem och utrustning
  • Kontroll av utrustning och utvärdering av indikationer
  • Arbetsinstruktion
  • Praktiska övningar

Krav på synskärpa

Deltagaren ska styrka att denne har tillfredställande syn enligt följande krav: - Närseendet ska medge läsning av minst Jaeger nr 1, Times Roman N 4,5 eller motsvarande (med höjd 1,6 mm), med åtminstone ett öga, på minst 30 cm avstånd, med eller utan glasögon - Färgseendet ska vara så tillfredställande att deltagaren kan urskilja och särskilja kontrast mellan de färger eller gråskalor som används i den OFP-metod som gäller.

Kursledare: 

Montico

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar