Kemiska arbetsmiljörisker / Härdplastutbildning

Kemiska arbetsmiljörisker / Härdplastutbildning

Ger grundläggande kunskaper om Arbetsmiljölagen och kemiska arbetsmiljörisker. Sverige har sedan många år tillbaka regler för dessa så kallade härdplastprodukter, samt medicinska kontroller och tjänstbarhetsintyg.

Nya krav på utbildning för arbetstagare som arbetar med diisocyanater som innehåller mer än 0,1 % fria monomerer.

Diisocyanater är en grupp ämnen som framför allt används för tillverkning av 
polyuretanplaster. Många av dessa ämnen är allergiframkallande och kan orsaka svår astma. 
Från och med augusti 2023 ställs det nya krav på utbildning för arbetstagare som arbetar med 
diisocyanater som innehåller mer än 0,1% fria monomerer. Utbildningen täcker dessa nya 
krav för nivå A (finns nivå A,B,C) och innehåller ett kunskapsprov.

 

Deltagarna ska efter dagen kunna:

  • Förstå  och tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrift om kemiska arbetsmiljörisker
  • Identifierar risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder
  • Förstå vilka hälsorisker som finns och se tidiga tecken på ohälsa
  • Förstå när lagstadgade medicinska kontroller ska ske.

Innehåll:

  • Grundläggande kunskaper om Arbetsmiljölagen och Kemiska arbetsmiljörisker
  • Att identifiera och hantera faktorer som påverkar hälsan vid aktuella arbetsmoment
  • Grunder för att kunna metodval och praktiska lösningar
  • Teori varvas med grupparbeten

Deltagarna får ett intyg efter utbildningen. Saknad detta intyg så kan arbetsgivaren få betala 10 000 kr per missat intyg i sanktionsavgift.

 

Målgrupp
Personer som arbetar med bland annat lim, lack, heta arbeten typ svetsning och som berörs av 
föreskriften, t ex. verkstäder, underhållspersonal, tandvård, byggbranschen, nagel-skulptering
m.fl. . Det är lagstadgat att den som leder detta arbete även skall ha utbildningen. Lämpligt är 
även att skyddsombud, HR och produktionstekniker går utbildningen.

Lärare
Bertil Jonsson
AB RiktigtGruppen           

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Allmänt
Faktureringsuppgifter
Deltagare
Lägg till extra deltagare +
Övrig information

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar