Kemiska arbetsmiljörisker / Härdplastutbildning

Kemiska arbetsmiljörisker / Härdplastutbildning

Ger grundläggande kunskaper om Arbetsmiljölagen och Härdplastföreskriften.

Deltagarna ska efter dagen kunna:
- förstå och tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2014:43 Kemiska Arbetsmiljörisker.
- identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder
- förstå vilka hälsorisker som finns och se tidiga tecken på ohälsa
- förstå när lag- stadgade medicinska kontroller ska ske

Innehåll
- Grundläggande kunskaper om Arbetsmiljölagen och Härdplastföreskriften
- Att identifiera och hantera faktorer som påverkar hälsan vid aktuella arbetsmoment
- Grunder för att kunna utföra riskbedömningar
- Diskussion kring metodval och praktiska lösningar
- Teori varvas med praktiska övningar

Deltagarna får ett intyg efter utbildningen.

Målgrupp
Personer som arbetar med bland annat lim, lack, heta arbeten typ svetsning och som berörs av föreskriften, t ex. tandvård, bygg- branschen, nagel-skulptering, verkstäder m.fl. samt arbetsledare som leder ovanstående arbete, skyddsombud, HR och produktionstekniker.

Lärare
Bertil Jonsson
AB RiktigtGruppen           

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Allmänt
Faktureringsuppgifter
Deltagare
Lägg till extra deltagare +
Övrig information

Har du frågor? Kontakta oss!

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler