Handelsnätverk

Handelsnätverket tar upp alla typer av frågor som rör handeln och vår attraktivitet som stad. I samverkan vill vi utveckla möjligheter för att handeln ska bli en destination och mötesplats för besökarna. Delaktighet i ett nätverket ger dig möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter, få nya impulser och idéer att pröva i arbetet, få stöd och hjälp med frågor i ditt arbete och en möjlighet att testa egna idéer. Du får ökad kompetens och engagemang att sprida vidare till kollegor.

Om nätverket

Handelsnätverket har deltagare från handeln i Vetlanda. Syftet med nätverket är att tillsammans skapa en attraktiv handelsstad i Vetlanda och för hela Höglandet. 

I samverkan vill vi utveckla möjligheter för att handeln ska bli en destination och mötesplats för besökarna.