Handelsnätverk

Handelsnätverk

Handelsnätverket tar upp alla typer av frågor som rör handeln och vår attraktivitet som stad. I samverkan vill vi utveckla möjligheter för att handeln ska bli en destination och mötesplats för besökarna. Delaktighet i ett nätverket ger dig möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter, få nya impulser och idéer att pröva i arbetet, få stöd och hjälp med frågor i ditt arbete och en möjlighet att testa egna idéer. Du får ökad kompetens och engagemang att sprida vidare till kollegor.

Om nätverket

Handelsnätverket har deltagare från handeln i Vetlanda. Syftet med nätverket är att tillsammans skapa en attraktiv handelsstad i Vetlanda och för hela Höglandet. 

I samverkan vill vi utveckla möjligheter för att handeln ska bli en destination och mötesplats för besökarna.

 

Under rådande pandemi har nätverket träffats under enklare formen ca en gång i månaden, både fysiskt och digitalt.
Det mest väsentliga har bollats, men framförallt har samverkan stärkts. Alla är fullt medvetna om att ensam inte är stark.

 

 

Tidigare träffar

Fredagen 25 oktober träffades handelsnätverket på konditori Cecil. Vi diskuterade bland annat rekommenderade öppettider 2021. Inbjuden till träffen var Veronica från Tekniska kontoret som tog emot åsikter kring förslaget om trottoarpratare och klädställningar utanför butiker. 

    

Fredagen den 23 augusti träffades handelsnätverket på konditori Cecil.
En återkommande punkt är kommande aktiviteter, vilket alltid diskuteras högt och lågt.
Till träffen var Annika Lundwall, landskapsarkitekt Vetlanda kommun, inbjuden. Hon berättade för handlarna om hur hon får uppdrag att försköna etc. Alla handlare är eniga om att det bör bli mer besöksvänligt och attraktivt i centrum.
Annika Ripa, DVLOP AB, konsulten som hjälper oss med insiktsfasen i projektet Handelskraft 1, berättade om varför och hur projektet genomförs och vad som ska komma ut ur detta arbete.

Fredagen den 17 maj kl. 8.00-10.00 träffas vi på konditori Cecil.
Under träffen diskuterade vi kommande aktiviteter och utbildningar. Till nästa träff i augusti bjuder vi in Annika Lundvall, Landskapsarkitekt, för att ge vår syn på det offentliga rummet.

Fredagen den 12 april träffades nätverket på Waynes Coffee. Till träffen var Björn Wiberg och Dan Ljungström inbjudna för att diskutera tillgängligheten i centrum. Under mötet bollades nya idéer om hur vi kan stärka den lokala handeln.

  

Fredagen den 8 mars träffades nätverket för första gången och tog ett beslut om att man inom handeln vill och behöver ett nätverk för att skapa samverkan och gemensam styrka inför aktiviteter och andra happenings i Vetlandas butiker. 

 

Vill du veta mer om nätverket eller delta? Kontakta Nuvab eller någon av nätverkets deltagare.