Handelsnätverk

Handelsnätverket tar upp alla typer av frågor som rör handeln och vår attraktivitet som stad. I samverkan vill vi utveckla möjligheter för att handeln ska bli en destination och mötesplats för besökarna. Delaktighet i ett nätverket ger dig möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter, få nya impulser och idéer att pröva i arbetet, få stöd och hjälp med frågor i ditt arbete och en möjlighet att testa egna idéer. Du får ökad kompetens och engagemang att sprida vidare till kollegor.

Om nätverket

Handelsnätverket har deltagare från handeln i Vetlanda. Syftet med nätverket är att tillsammans skapa en attraktiv handelsstad i Vetlanda och för hela Höglandet. 

I samverkan vill vi utveckla möjligheter för att handeln ska bli en destination och mötesplats för besökarna. 

Vill du veta mer om nätverket eller delta? Kontakta Nuvab eller någon av nätverkets deltagare.