Första hjälpen vid olycka LABC och HLR-utbildning

Första hjälpen vid olycka LABC och HLR-utbildning

Utbildning i första hjälpen vid olycka och hur man använder en hjärtstartare.

 

 

 

Första hjälpen-utbildning med HLR, tidsåtgång ca 4h

I Första hjälpen-utbildningen ingår teori och praktik vid olika typer av akuta skador anpassade till arbetsplatsen eller om ni har specifika önskemål om vad ni vill att vi ska ta upp på första hjälpen. Vi går alltid igenom L-ABC och akut omhändertagande vid olycka samt omhändertagande vid diabetes, epilepsi och astma.

I utbildningen ingår också grundutbildning HLR.

Vi använder QCPR-dockor som mäter djup och hastighet på kompressionerna samt volymmängd och tid på inblåsningarna vilket kvalitetssäkrar er HLR.

Vi går igenom

  • Grundläggande hjärt-och lungräddning, både med och utan hjärtstartare samt kedjan som räddar liv

    • Hur vi konstaterar medvetslöshet och hur det ska hanteras 

    • Hur vi hanterar ett luftvägsstopp 

    • Situationsanpassad träning vid akut omhändertagande

 

Kursledare:

Emmeli Blomqvist
HLR-Instruktör
Företagens Framtidshälsa

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Rebecca Ewens

rebecca@nuvab.se
0793059400

Rebecca Ewens