Elsäker arbetsmiljö

Elsäker arbetsmiljö

För medarbetare som vistas i elmiljö.

Kursinformation:

• Alla företag har ett arbetsgivaransvar att deras medarbetare ska kunna arbeta säkert.
• Alla innehavare av en elanläggning har ett ansvar, att den ger nödvändig säkerhet för personer (såväl anställda som allmänhet) och egendom.

 

Kursinnehåll:

• Elfaran och elolycksfall
- Vi uppmärksammar de risker vi har
- Vi lär oss agera vid en eventuell elolycka
- Vi lär oss rutinerna vid en elchock

Ansvar för arbete
- Vi reder ut ansvarsbiten

Riskhantering
- Arbetet ska planeras och genomföras så att en betryggande säkerhet uppnås

Grundläggande elkunskap
- För att förstå riskerna med el måste man ha en grundläggande elkunskap

Regelkrav enligt SS-EN 50110-1
- Säkert arbete

 

Minst 8 stycken deltagare, max 15 stycken.

Kursledare
Paul Håkansson, PE Allkonsult

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler