Elsäker arbetsmiljö

Elsäker arbetsmiljö

4-timmars utbildning för medarbetare som vistas i elmiljö.

Kursinformation:

• Alla företag har ett arbetsgivaransvar att deras medarbetare ska kunna arbeta säkert.
• Alla innehavare av en elanläggning har ett ansvar, att den ger nödvändig säkerhet för personer (såväl anställda som allmänhet) och egendom.

 

Kursinnehåll:

• Elfaran och elolycksfall
- Vi uppmärksammar de risker vi har
- Vi lär oss agera vid en eventuell elolycka
- Vi lär oss rutinerna vid en elchock

Ansvar för arbete
- Vi reder ut ansvarsbiten

Riskhantering
- Arbetet ska planeras och genomföras så att en betryggande säkerhet uppnås

Grundläggande elkunskap
- För att förstå riskerna med el måste man ha en grundläggande elkunskap

Regelkrav enligt SS-EN 50110-1
- Säkert arbete

 

Minst 8 stycken deltagare, max 15 stycken.

Kursledare
Paul Håkansson, PE Allkonsult

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Rebecca Ewens

rebecca@nuvab.se
0793059400

Rebecca Ewens