Nätverkande i Vetlanda

Nätverkande i Vetlanda

Att delta i ett nätverk är ett mycket effektivt sätt att kompetensutveckla sig — dels genom att utbyta erfarenheter med andra och dels genom att nätverket köper in efterfrågestyrd kompetens till det nätverk man deltar i.

Nätverk är en samverkansform som passar alla företag och organisationer oavsett bakgrund och verksamhet. I nätverket förmedlas och skapas kunskap i dialog med andra, ett nyttigt och uppskattat sätt för att utveckla företag. 

Här kan du läsa mer om olika nätverk som är aktiva just nu.
Har du önskemål om något nytt nätverk? Kontakta oss på Nuvab.