Introduktion till Visuell kontroll, VT

Introduktion till Visuell kontroll, VT

En svetsare bör kunna bedöma och utvärdera sin egen svetsning. På den här en-dagsutbildningen får du kompetens inom olika områden som hjälper dig att leverera kvalitet enligt kraven i ISO 3834.

Om utbildningen

Visuell kontroll innebär att man granskar svetsen och formen för att upptäcka eventuella fel eller brister. Det är den mest grundläggande och vanligaste metoden för att kontrollera svetsarbete och för att säkerställa att svetsen är av hög kvalitet och uppfyller de krav som ställs på den.Vår utbildning i Visuell kontroll ger kunskap i att tolka svetsbeteckningarnas innebörd och hur de används, kännetecken och bakomliggande orsaker för formavvikelser och svetsdiskontinuiteter (svetsfel) samt kunskaper i genomförande av visuell kontroll. Utbildningen behandlar även olika typer av mätdon och mättekniker samt rutiner för rapportering.Utbildningen avslutas med skriftlig och praktisk examinering.

Kursinnehåll

  • Svetsbeteckningar enligt SS-EN ISO 2553
  • Formavvikelser och svetsdiskontinuiteter enligt SS-EN ISO 5817 (stål) och/eller SS-EN ISO 10042 (aluminium)
  • Visuell kontroll enligt SS-EN ISO 17637
  • Mätdon och mätteknik
  • Rutiner för rapportering

Kursledare: 

Montico

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar