Kvinnor Leder

Kvinnor Leder är ett lokalt nätverk med deltagare från Vetlanda och Sävsjö. Tillsammans skapar vi en kreativ mötesplats för erfarenhetsutbyte, utveckling och möjlighet att växa både som företagsledare och i ditt företag.

I nätverket erbjuder vi bland annat affärsutveckling, strategi, inspiration och samverkan där du som företagare och ledare får växa.

Nätverket utgår från det lokala perspektivet och samverkar i aktuella aktiviteter över kommungränserna.

Två gånger om året träffar vi andra nätverk i länet i en större regional träff.

 

Alla träffar i nätverket är gratis.

 

För att ansluta till nätverket eller om du har frågor om nätverket kontakta:

Nuvab, Näringslivsutveckling i Vetlanda AB
Cecilia Hjort Athler
cecilia@nuvab.se 

Sävsjö Näringslivsbolag, SNAB
Nina Brogård
nina.brogard@savsjö.se