Redo för 2050

Redo för 2050

Är ditt företag redo att förvandla dagens utmaningar till morgondagens möjligheter?

Vi är glada att bjuda in er till en unik och tankeväckande dag som kommer att utmana ditt företag att tänka långsiktigt och agera hållbart inför framtiden. Vår inspirationsdag, med temat "Redo för 2050?", är skapad för att öppna upp nya perspektiv och skapa samtal om hur ni som företagare kan forma en mer hållbar och framgångsrik affärsmodell.

Nuvab arrangerar dagen tillsammans med hållbarhetskonsulter från Hållbarhetsteamet.

Under dagen kommer vi att utforska fyra centrala områden som är avgörande för att skapa en hållbar affärsstrategi:

  • Nytt rapporteringsdirektiv, CSRD: Vi kommer att granska de senaste förändringarna i rapporteringskraven och hur de påverkar ert företags hållbarhetsarbete och transparens, vilket kan handla om både en direkt eller indirekt påverkan, beroende på om företaget omfattas av direktivet eller inte.
  • Nytt direktiv för due diligence, CSDDD: Vad innebär den ökande betydelsen av due diligence-processer för att säkerställa ansvarsfull affärspraxis? Hur kan ni minimera negativa påverkningar på människor och planeten och skapa en systematik i arbetet?
  • Parisavtalet och 1,5-gradersmålet: Vi kommer att utforska de globala klimatmålen och vilken roll ert företag spelar i att uppnå dem, samt hur ni kan positionera er för att vara en del av lösningen.
  • Klimatscenarioanalys: Vi kommer att titta på olika framtida klimatscenarier och hur de kan påverka er verksamhet, samt strategier för att anpassa sig och vara proaktiv i en föränderlig värld.

Dagen kommer att vara en blandning av inspirerande föredrag, interaktiva gruppdiskussioner och kreativa övningar. Vi vill ge er möjlighet att dela idéer, lära av varandra och skapa nya kontakter inom hållbarhetsområdet.

Vi tror att den här dagen kommer att ge er värdefulla insikter och verktyg för att ta ert företag till nästa nivå av hållbarhet och framgång. Vi ser fram emot att få träffa er och utforska hur ert företag kan stå starka 2050 och vara fortsatt konkurrenskraftiga.  

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Allmänt
Faktureringsuppgifter
Deltagare
Lägg till extra deltagare +
Övrig information