Miljö och energinätverk

Miljö och energinätverk

Ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning inom miljö och energieffektivisering på stora och små företag.

Om miljö- och energinätverket

Miljöarbetet är en viktig del av de flesta affärsverksamheter. Att ha en hållbar utveckling med omtanke om miljön och människorna är en nödvändighet. Energieffektivisering jobbar företagen med av många anledningar, men den vanligaste är troligen att spara pengar. Det kan även finnas krav från myndigheter, från kunder eller att man vill öka kunskapen om det egna företaget.

Ofta är det endast en eller ett fåtal personer på ett företag som jobbar med miljö och energi frågor och därför är nätverk ett utmärkt sätt att skaffa erfarenhet och kunskap om hur man jobbat med dessa frågor på andra företag.

 

Nästa träff

Nästa träff med Nuvabs miljö- och energinätverk hoppas vi kunna återkomma med datum för så snart det är möjligt! 

 

Tidigare träffar

Måndagen den 17 februari. Värd för träffen vid detta tillfälle var Hydro. Till träffen bjöd vi in Johan Lundberg och Ingela Gustafson från Energikontor Norra Småland. Johan och Ingela berättade kort om sitt uppdrag, under eftermiddagen var fokus att prata om: möjligheter till stöd inom energi- och klimatområdet, och exempel på beviljade stöd för tillverkande industri.

  

 

Måndagen den 11 november träffas nätverket och fick möjlighet att besöka Elitfönster. Under besöket fick nätverket en rundvandring i verksamheten med fokus runt Elitfönsters nya investering, en biobränslepanna som startats igång under hösten 2019. Nätverket fick en presentation och insikt om hur Elitfönster jobbar internt och externt med miljö och energifrågor. Under träffen medverkar Anders Bernberg, kommunens miljöstrateg som informerar oss kort om Klimat- och energistrategin för Jönköpings län.

 

Torsdagen den 23 september besökte Miljö- och energinätverket Holsbyverken. Sofie Stråhle som har uppdraget att hantera miljö och energifrågor i verksamheten var värd för träffen. Nätverket fick ta del av hur de arbetar internt och externt med miljö och energifrågor. under träffen fick nätverket också en rundvandring i verksamheten.

 

 

Nuvab har under våren tagit beslutet att slå samman miljönätverket och energinätverket då många av er arbetar parallellt med detta ute i verksamheterna i dag. Synergieffekterna är många då energi och miljö ofta gå hand i hand.

Nedan kan du läsa om tidigare träffar från de två olika nätverken.

 

 

Energinätverket

Tidigare träffar

Torsdagen den 11 april bjöds nätverket in till Elajo i Vetlanda där de berättar om sin verksamhet och hur de arbetar runt energieffektivisering. De lyfte ämnet energikartläggning och de berättade om deras  "Energidirigent", ett överordnat styrsystem för energiflöde. Vi fick en övergripande information om vad det är och hur det kan bidra till våra verksamheter för en hållbar framtid. 

 

Måndagen den 26 november träffades nätverket på Njudung Energi. På mötet informerade Ola Rosander, VD, bland annat om om Njudung Energi och Vetlanda kommuns kommande ambitioner.

 

Onsdagen den 19 september var nätverket välkomna till Skobes nya fina lokaler i Vetlanda.
Magnus Green informerar om hur Skobes planerade för energieffektiviseringen vid nybyggnationen och om kommande klimatsmarta hybridbilar.

 

Onsdagen den 27 juni träffades Nuvabs Energinätverk och planerade för kommande träffar.
Många var idéerna som bollades och vår förhoppning är att efter några telefonsamtal med planering för datum och tid återkommer vi med aktiviteter för höstens träffar.

 

Måndagen 19 februari 2018 var Nuvabs energinätverk på besök på Hydros fabrik i Sjunnen. Mats Borneling, elansvarig på Hydro, berättade på ett mycket professionellt sätt om dammen och kraftverket som förser hela fabriken med el. Det blev ett mycket intressant besök och stora delar av nätverket kom hem med ny kunskap och erfarenhet.
   

Måndagen den 23 oktober 2017 träffades nätverket på Ädelfors Folkhögskola.

 • Energikontoret informerar om energikartläggningsstödet och miljöstudie

 • Företagspresentation av Midroc, samt information om energikartläggningar

................................................................

Bild från tidigare träff

Bild från tidigare träff

Lite olika aktiviteter som de haft genom åren vid deras olika träffar: gästats av föreläsare från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet för att få veta mer om energieffektivisering i små och medelstora företag, besökt MP bolagen Industri AB för att få veta mer om energieffektiviseringar som företaget planerade i samband med en utbyggnad på drygt 8000 m2, besökt Ekenäs Mekaniska AB där Igal Yaffe, LEDenergy, föreläste om LED-belysning inom industrin, med mera.

Energinätverket består av följande deltagare:

 • Håkan Wirebrand, T-Emballage AB
 • Bo Titusson, Ekenäs Mekaniska AB
 • Patrik Johansson, Inwido Produktion AB
 • Mikael Loberg, Sapa Lackering AB
 • Mats Borneling, Sapa Profiler AB
 • Alexander Sellman, Kvarnstrands Verktyg AB
 • Hans-Eric Schwabe, Swedish Match Industries AB
 • Lillemor Haraldsson, Swedish Match Industries AB
 • Anders Bernberg, Vetlanda kommun
 • Micaela Kullberg, Pallco AB
 • Niclas Petersson, Augustssons beslagsindustri AB
 • Ola Rosander, Njudung Energi AB
 • Markus Björnsson, Beslag & Metall AB
 • Sandor moldovan, Stålövs AB
 • Magnus Green, Skobes AB
 • Joakim Strachal, Vetlanda kommun
 • Philip Habrecht , Njudung Energi AB
 • Torbjörn Eklund Njudung Energi AB
 • Elisaberth Hermansson, Hydro AB

Vill du veta mer om nätverket eller delta? Kontakta Nuvab eller någon av nätverkets deltagare.

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Miljönätverket

Om nätverket

Miljöarbetet är en viktig del av de flesta affärsverksamheter. Att ha en hållbar utveckling med omtanke om miljön och människorna är en nödvändighet.

Nästa träff:

Nätverket kommer att träffas efter sommaruppehållet  torsdagen den 23 på Holsbyverken. 

Nuvab har under våren tagit beslutet att slå samman miljönätverket och energinätverket då många av er arbetar parallellt med detta ute i verksamheterna i dag. Synergieffekterna är många då energi och miljö ofta gå hand i hand.

 

Tidigare träffar

9 maj träffades nätverket och besökte Orwak i Sävsjö som utvecklar lösningar för sortering och komprimering av återvinningsbart material, vilket bidrar till ökad effektivitet, en renare miljö och trevligare arbetsmiljö samt leder till bästa möjliga ekonomi i restproduktshanteringen. 

Under träffen fick vi också ta del av information om Sweco och deras arbete. I Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling och industri.

Orwak 20190509 Sweco 20190509

 

6 februari besökte vi Stena Recykling där Alf-Göran och Patric berättade om deras verksamhet och hur de gör återvinning till en hållbar affär för sina kunder. Samtidigt som vi tillsammans hjälps åt att maximera en återanvändning av jordens ändliga resurser. 

 

7 november tog Bruno och Erik från Höglandets Räddningstjänstförbund emot nätverket. De informerande om "Vikten av ett bra varumärkesskydd och konsekvenser efter en storbrand" Detta var ett ämne som engagerade deltagare, som kom från många av företagen i Vetlanda.

  

Måndagen den 1 oktober  träffades nätverket på Ädelfors Folkhögskola. 
Thomas Svensson, Byråinspektör Miljö- och byggförvaltningen, Vetlanda kommun, gav tillsynsinformation och informerade om förändringar i tillsynsarbete, då och då, lagar / strategier, fallgropar och goda exempel.


Måndagen den 25 juni
 träffades miljöverket på Vetlanda stadshotell. Vi åt en god sommarlunch, och planerade för höstens kommande träffar.

5 mars träffades Miljönätverket på Stålöv. Vi fick en rundtur i deras nya lokaler och Percy Ekström berättade om hur Stålöv arbetar med miljöfrågor. Charlotta Urberg och hennes kollega på Sweco gav goda råd om Miljörevision.

 

Miljönätverket träffades är den 6 november. Då var vi på Pallco i Ekenässjön.
Till träffen var Niclas Jonsson från Böda Kvarn inbjuden. Han berättar om hur man kan göra industrin/arbetsplatsen fri från fossila bränslen, och hur man söker pengar från Naturvårdsverket/Klimatklivet till detta.

Micaela på Pallco ger oss en inblick i hur dom jobbar med miljöfrågor.

Hanna och Pernilla från företaget Chemgroup fanns med när Miljönätverket träffades på Sapa Profiler den 11 september. Det blev en mycket intressant information när man på träffen pratade Kemikaliehantering.

 

Miljönätverket träffas måndagen den 11 september kl. 14-16 hos Elisabeth på Sapa Profiler AB.

 Vi kommer under denna träff diskutera kemikaliehantering.

 •  Hur uppfyller vi lagkraven på riskbedömning utifrån arbetsmiljö, yttre miljö och brand?

 • Hur kan vi få en effektiv kemikaliehantering?

 Vi har bjudit in Chemgroup, som berättar om hur detta kan lösas på ett bra sätt. Chemgroup har stor erfarenhet av denna typ av arbete, samt att de idag hjälper flertalet företag i Vetlanda med dessa frågor.

Välkomna till information i ett angeläget ämne. Passa på att ställ frågor till experterna!

Miljönätverket träffades den 15 maj 2017 hos Karin på Njudung Energi. Under träffen diskuterades olika e-system som kan hjälpa till att påminna om olika kontroller m.m.

Tomas Svensson Vetlanda kommun frågade medverkande om deras syn på kommunens sätt att samarbeta gällande tillsyn m.m.

På plats fanns även Almi som informerade om olika utvecklingscheckar företagen kan söka gällande ex. hållbarhet och digitalisering.


Henrik och Eva-Lena från Almi var på besök när Miljönätverket träffades den 15 maj.

Miljönätverket träffades 16 april 2017. Vid detta tillfälle berättade Anders Bernberg om miljö- och klimatarbetet, nationellt, regionalt och lokalt i Vetlanda kommun.

Anders Bernberg, miljösamordnare på Vetlanda kommun

En bild från en tidigare träff med nätverket

Miljönätverket består av följande deltagare:

 • Bo Titusson, Ekenäs Mekaniska AB
 • Håkan Wirebrandt, T-Emballage,
 • Elisabeth Hermansson, Sapa Profiler AB
 • Patrik Johansson, Inwido AB
 • Lena Jonsson, Inwido AB
 • Sofie Stråhle, Holsbyverken i Vetlanda AB
 • Thomas Svensson, Vetlanda kommun
 • Karin Ahlqvist, Vetab
 • Micaela Kullberg, Pallco AB
 • Jonas Nordqvist, Swedish Match AB
 • Jan Strandesjö, Beslag & Metall AB
 • Krister Gustafsson, Pallco AB

Vill du veta mer om våra nätverk eller delta i ett? Kontakta Nuvab så berättar vi mer om våra olika nätverk.