Att leda andra utan att vara chef - hösten

Att leda andra utan att vara chef - hösten

3-dagars utbildning inkluderar process förlagd under 4 månader med strukturerad uppföljning och uppgifter mellan träffarna.

En 3-dagars utbildning med digitalt utvecklingsstöd som pågår under hela 4 månader.

Utveckling är inte en slump, via det digitala stödet får deltagarna en extra skjuts, stöd, stöttning samt påminnelser kring förändring och utveckling.

Målgrupp

Du som är ny i ledarrollen eller som arbetar som 1:e ledare, skiftledare, teamledare, arbetsledare.

Mål med utbildningen

 • Ökade kunskaper och färdigheter inom ledarskap.

 • Ökad trygghet i ledarrollen.

 • Professionell kompetensutveckling.

 • Ökad förståelse för eget och andras beteende

 • Verktyg för ett effektivt ledarskap i vardagen.

Arbetssätt

 • Vi skapar en aktiv, öppen, trygg och inspirerande miljö som främjar till utveckling.

 • Teori varvas med praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyten. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna relevanta övningar att träna på via det digitala stödet.

 • Kortare support ingår mellan träffarna.

 

UTBILDNINGSINNEHÅLL

Skillnad ledare/chef?

Att prata inför grupp

 • Enkel retorik och kroppsspråk

Vad är ledarskap?

 • Ledarskapets 10 sanningar.

 • Från medarbetare till ledare.

 • Att leda utan att vara chef.

 • Att skapa förtroende som ledare

Teamutveckling – högpresterande Team

 • Skapa Team utifrån effektivitet, mål och resultat.

DiSC

 • Min och andras beteendestil, kommunikationsstil, konfliktstil.

 • DiSC och team

Självledarskap

 • Vad innebär självledarskap?

 • Styrkor och utvecklingsmöjligheter.

 • Självledarskap, medarbetarskap, ledarskap.

Feedback

 • Stärkande feedback och utvecklande feedback.

Konflikt

 • Konflikt och konfliktstilar.

 • Agerande i utmanande situationer.

Situationsanpassat ledarskap

 • Ledarskap utifrån medarbetarens motivation, kompetens och utveckling och förmåga.

Coachande ledarskap och kommunikation

 • Kommunikation

 • Coachande ledarskap och delegerande ledarskap.

Återkoppling från tidigare deltagare:

”Jag har varit medarbetare tidigare och nu känner jag mig tryggare i att agera i rollen som ledare”

”Nu är jag mer medveten om hur viktigt ledarskapet är både hur jag gör och hur jag agerar”

Utbildingsledare:

Maria Nilisse Claesson, Coreation Kompetens & Utveckling AB , 073-389 51 05, maria.claesson@coreation.se 

Maria Nilisse Claesson är ledarskapsutvecklare, coach och handledare. Hon tränar, coachar och utbildar organisationer, medarbetare, team, chefer och ledare. Utbildningarna baseras på teori och praktiska övningar kopplade till deltagarnas verklighet och yrkesroll.
– Du som deltagare ska känna dig trygg att använda dina nya kunskaper direkt! Varmt välkommen!

 

 


Maria Nilisse Claesson

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Allmänt
Faktureringsuppgifter
Deltagare
Lägg till extra deltagare +
Övrig information

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar