Lean- hitta kraften framåt för hållbara resultat

Lean- hitta kraften framåt för hållbara resultat

Ledarskap. Kunskap. Mod.

Om Lean

Lean är idag den främsta strategin för att hållbart utveckla organisationer och skapa effektiva processer och flöden

 

Lean kan tillämpas och är till nytta för alla typer av branscher och verksamheter. Strategin utgår från människan i verksamheten för att skapa ett välfungerande företag med högt kundfokus internt som externt. Det handlar om att skapa förutsättningar i organisationer för helhetssyn med fokus på flödeseffektivitet där ledarskapet har en central roll för att förändringen faktiskt leder till hållbara förbättringar.

Det är inte Lean som strategi i sig som driver förbättringsarbetet utan det är genom medarbetarnas engagemang och möjligheter till delaktighet, tillsammans med ett medvetet och aktivt ledarskap som utvecklar verksamheten. Med Lean som plattform är möjligheterna stora till att åstadkomma positiva förändringar gällande bland annat ledtider, flödeseffektivitet och kundtillfredsställelse. Problemlösning och utveckling ses som en naturlig del av det dagliga ledarskapet där konkreta verktyg och metoder stödjer verksamhetens samtliga medarbetare att nå framgång och skapa kontinuerlig förbättring.

Genom att aktivt söka och tillgodogöra sig ny kunskap, våga prova och ta till sig lärdomarna utvecklas människor och organisationer. Hitta kraften framåt och möjlighet att skapa ett förbättringsarbete för hållbara och långsiktiga resultat.

Ledarskap. Kunskap. Mod.

Vid bokningar/frågor gällande utbildning eller föreläsning kontakta Louise Rönnqvist, LKM Verksamhetsutveckling.
E-post: louise@lkmutveckling.se
Tfn: 070-9796267

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler