Lunchmöte om personuppgiftsfrågor

Nuvab i samverkan med Styrelseakademien bjuder in till lunchmöte gällande den nya dataskyddslagen.

EU:s nya dataskyddsförordning börjar tillämpas i maj 2018. Den omfattande förordningen (173 ingresspunkter och 99 artiklar) påverkar förutsättningarna för i stort sett all behandling av personuppgifter och berör de allra flesta företag, stora som små. Den nya dataskydds­förordningen kommer att utgöra den största förändringen för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd sedan personuppgiftslagen infördes. Det är nu dags att sätta sig in i vad förordningen innebär och att ta ställning till vilka åtgärder som måste vidtas före maj 2018.

Vid lunchmötet ger Håkan Unbeck från advokatfirman Glimstedts en översiktlig genomgång av de största förändringarna och vad man bör tänka på som företagare. Några exempel:

  • Ökade krav på information till den registrerade
  • Skärpta krav på samtyckets form
  • Rätten att bli glömd" samt krav på "dataportabilitet"
  • Nya självständiga skyldigheter för personuppgiftsbiträden
  • Skärpta sanktioner
  • Nya skyldigheter att rapportera integritetsintrång
  • Vad innebär det att den s.k. missbruksregeln som berör personuppgifter i exempelvis e-post och word-filer försvinner.

Datum: Torsdagen den 16 mars, kl. 12.00-13.30
Plats: Vetlanda Stadshotell
Pris: Gratis för Nuvabs medlemmar, icke medlemmar 150 kr/person 
Anmälan: senast den 3 mars till info@nuvab.se eller till Cecilia Hjort Athler på telefonnummer 0383-594 92

Välkomna!