En gemensam drogpolicy för näringslivet i Vetlanda!

Nu finns den gemensamma drogpolicyn för näringslivet i Vetlanda klar att ta del av!

Vetlanda drogpolicy framsida.jpg (1)

Varför har vi en gemensam drogpolicy? Jo...

Bakgrund

Nuvab fick under 2018 uppdraget att jobba med projektet Ett drogfritt näringsliv i Vetlanda.
Under 2018 - 2020 bjöds näringslivet in till kunskapsgivande träffar och workshops i ämnet droger.

Många av företagen hade en alkoholpolicy med saknade en drogpolicy.

Syfte

Syftet med projektet var att näringslivet ska enas i en gemensam policy om ett drogfritt näringsliv i Vetlanda, en 0 vision som vi gemenast ska sträva emot.

Mål

Projektet har resulterat i en lättanvänd drogpolicy som näringslivet kan inkludera i sin redan befintlig policy,
eller använda den i sin helhet. Ni kan lätt lägga till eller dra bort delar som er verksamheten reglerar.

Används med fördel i anställningsprocessen och medarbetarsamtal.
Drogpolicyn är ett levande dokument som ska uppdateras.

Drogpolicy PDF

Drogpolicy i word