Kursledare om lokal kompetensutveckling

Kursledare om lokal kompetensutveckling

Margareta Carlsson är VD, managementkonsult och executive coach på Solberga Station, men även en av Nuvabs många kursledare.

Margareta har under de senaste 5-6 åren återkommit som kursledare inom de utbildningar Nuvab har att erbjuda. 

Vad handlar dina utbildningar/kurser om?

Ledarskap, organisation och människor, ur olika perspektiv, skulle man kunna säga. Kommunikation, ledarskap, coaching, arbetsmiljö, internt varumärkesarbete, värdegrund och kultur, medarbetarskap, effektivitet och prestationsutveckling – det varierar.

Jag föreläser dessutom om lite av varje, både på dessa teman och på tema personlig utveckling och att leva i en familj med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är lite av varje i mitt liv, som synes.

Vilka fördelar ser du med att kompetensutveckla på hemmaplan?

Det är resursbesparande. Ur ett företags-/organisationsperspektiv då man slipper kostnader för resor, övernattningar och ökad frånvaro från arbetet.

Ur ett privatperspektiv då man slipper vara borta från familjen så mycket. Dessutom är det bra att knyta kontakter, att öka och odla sitt nätverk lokalt på orten.