YKV - Yrkeskompetensbevis

På Ädelfors folkhögskola anordnas kurser i Yrkeskompetensbevis.

Alla förare ska gå en fortbildning inom en femårsperiod.

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler