Tyska Fördjupning

Tyska Fördjupning

Kursen vänder sig till dig som har viss kunskap av språket men vill ha hjälp med att prata/ lära dig använda affärsuttryck.

Under fem tillfällen vardera tre timmar ska vi prata, läsa och lyssna på tyska. Målet efter dessa veckor är att du ska ha förbättrar dina kunskaper och att du blir säkrare på att prata och förstå språket.

För att du ska ha så stort utbyte som möjligt av den här kursen bör du under kursperioden jobba med din tyska ca 20-30 minuter per dag.

Inga kostnader för kursmaterialet tillkommer-uppgifter mailas. Under hela kursen finns möjlighet att få hjälp med de relevanta uppgifterna för kursen.

Under första kurstillfället lär vi känna varandra, ställer frågor och ger svar. Vi berättar vad vi vill få ut av den här kursen.

  • Fördjupa ovanstående, vi besvarar/skriver mail/stämmer träff, möte (mässa) (affärstyska). Vi lär oss hantera vardagssituationer, frågar efter vägbeskrivning m.m.
  • Fördjupa ovanstående, vi har läst och återger en förutbestämd text. Vi för dialog, ställer frågor och svarar och pratar om en handling.
  • Fördjupa ovanstående, vi läser en främmande text högt och återger den sedan med egna ord.
  • Fördjupa ovanstående, vi pratar med en för oss främmande person och återger en förutbestämd text för denna, frågor/svar, avslutning

Kursledare - Caroline Penot

 

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler