Tryckluftsutbildning - digital

Tryckluftsutbildning - digital

Kursen ger en mängd tips och förslag på hur man med mycket enkla medel och åtgärder snabbt kan reducera förbrukningen och slöseriet av tryckluft.

Arbetsmiljölagen säger bl.a. att ”Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet”.

Syftet med tryckluftsutbildningen är att göra operatörer och personal bekanta med de grundläggande aspekterna kring tryckluftens användning, kostnader och miljöpåverkan.

Innehåll:

Kursen berör bl.a. vad man bör tänka på ur säkerhetssynvinkel för den egna personliga säkerheten.

Den går även igenom hur tryckluften påverkar arbetsmiljön i form ljudnivå och buller.

Läs mer om utbildningen i bif. pdf.

Frågor kan besparas av:

LMS Nordic
Goran Thierry Rajkovic

Affärsutveckling
Phone: +46 (0) 31 757 15 15
Mobile: +46 (0) 733 77 125
LMS-Nordic AB

 

 

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Rebecca Ewens

rebecca@nuvab.se
0793059400

Rebecca Ewens