Tryckluftsutbildning - digital

Tryckluftsutbildning - digital

Kursen ger en mängd tips och förslag på hur man med mycket enkla medel och åtgärder snabbt kan reducera förbrukningen och slöseriet av tryckluft.

Arbetsmiljölagen säger bl.a. att ”Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet”.

Syftet med tryckluftsutbildningen är att göra operatörer och personal bekanta med de grundläggande aspekterna kring tryckluftens användning, kostnader och miljöpåverkan.

 

Innehåll:

Kursen berör bl.a. vad man bör tänka på ur säkerhetssynvinkel för den egna personliga säkerheten.

Den går även igenom hur tryckluften påverkar arbetsmiljön i form ljudnivå och buller.

 

 

 

Kursledare:

Enersize Advanced Research AB

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler