Resultatskapande medarbetarskap

Resultatskapande medarbetarskap

Resultatskapande medarbetarskap - för ökad konkurrenskraft, lönsamhet och starkare varumärke!

1-dagars utbildning i Resultatskapande medarbetarskap för ökad konkurrenskraft, lönsamhet och starkare varumärke.

Dagens organisationer ställer högre krav på medarbetarna, oavsett position. Arbete med ständiga förbättringar och ett aktivt lärande är avgörande för ett ansvarstagande och utvecklande medarbetarskap.

Medarbetarskap som utvecklas på ett strukturerat sätt skapar ökat resultat och effektivitet för hela organisationen.

Målgrupp:

Medarbetare på alla nivåer i en organisation som själva inte är ledare.

Mål med utbildningen

 • Ökade kunskaper och färdigheter inom ledarskap.

 • Ökad trygghet i ledarrollen.

 • Professionell kompetensutveckling.

 • Ökad förståelse för eget och andras beteenden.

 • Verktyg för ett effektivt ledarskap i vardagen.

 Arbetssätt

Vi skapar en aktiv, öppen, trygg och inspirerande miljö som främjar till utveckling.
Teori varvas med praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

UTBILDNINGSINNEHÅLL

Vad innebär ett attraktivt medarbetarskap

Mina olika roller i organisationen

 • Ur medarbetarperspektiv

 • Ur ledarperspektiv

 • Ur organisationsperspektiv

Medarbetaren som en konstruktiv medspelare

 • Självledarskap

 • Hur jag är och agerar som medarbetare

 • Hur praktiserar jag lärande och utveckling?

Samspel och engagemang

 • Vad innebär att vara del i ett team?

Mål

 • Organisationens och mina mål och hur jag förhåller mig till dem.

 • Att ta ett aktivt ansvar som medarbetare.

Kursledare:

Maria Claesson Spektiv AB 073-389 51 05 maria.claesson@spektiv.se och
Anna Wallin Spektiv AB anna.wallin@spektiv.se 072-544 06 30

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler