Praktisk Projektledning - Planera Projekt

Praktisk Projektledning - Planera Projekt

Vi erbjuder en praktisk grundläggande Projektledarutbildning som ger dig strukturer för hur du ska planera och driva ett projekt.

För att skapa bra möjligheter till att lyckas med ett projekt krävs en genomarbetad och strukturerad planering vilket möjliggör kontroll över exempelvis tidplanen och riskerna i projektet. Efter kursen har du olika verktyg för att lyckas med ditt projekt på bästa sätt. Materialet som används stödjer IPMA/PMI.​

 

Målgrupp​

Målgrupp för kursen är personer som skall arbeta som projektledare eller delprojektledare i projekt samt till beställare av projekt. Inga förkunskaper krävs.​

Ur Innehållet​

Utbildningen är uppbyggd kring ett projekt, med alla dess olika beståndsdelar. Utbildningen hanterar projektet hela vägen, från idé till leverans.​Utbildningens fokus ligger på projektets viktigaste del – den planerande fasen – med de olika metoder och verktyg som behövs. Den belyser även hur lagda planer skall följas upp, hur ett projekt skall avslutas (leverans) respektive utvärderas.

 

 • Vad är projekt?

 • Projektmodell

 • Att definiera ett projekt – Kravspecifikation

 • Projektdefinition

 • Projektmål

 • Aktiviteter

 • WBS – leveranser

 • Tidplaner GANT & PERT

 • Riskanalys

 • Projektorganisation

 • Informationshantering

 • Styrning

 • Ändringshantering

 • Projektgranskning

 • Projektavslut

 • Uppföljning av projekt

 

Utbildningen använder sig av en generell projektmodell som används under hela kursen och som sedan kan användas fritt av deltagarna i sina kommande projekt

Upplägg: Utbildningen inleds med ett teoretiskt avsnitt som belyser olika roller, aktiviteter och dokument som behövs för att ett projekt skall bli lyckat. Sedan följer flera avsnitt som innehåller både teoripass och praktiska övningar. Deltagarna kommer att delas in i grupper och arbeta med ett fiktivt projekt genom hela utbildningen.

Kursansvarig: Peter Elm, Peter & Partner Utbildning.

Utbildningen sker i samverkan med Peter & Partner Utbildning. 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Rebecca Ewens

rebecca@nuvab.se
0793059400

Rebecca Ewens