Organisatorisk och socialarbetsmiljöutbildning

Organisatorisk och socialarbetsmiljöutbildning

Ger ökad förståelse om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4) trädde ikraft den 31 mars 2016. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. Fokuserade områden är arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Kursen ämnar ge ökad förståelse för innebörden av de nya föreskrifterna, där deltagaren ska få redskap för att kunna arbeta med frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Föreskrifterna och deras innebörd görs levande genom exemplifiering av både deltagarnas och kursledarnas erfarenheter.

Målgrupp
Kursen riktas mot chefer, arbetsmiljö-/skyddsombud och andra som vill lära sig mer om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samt hur man genom att förebygga ohälsa kan främja en god sådan.

Innehåll
- Hur skapar vi friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar?
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4).
- Systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
- Hur förebygger vi ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling?
- Hur motverkar vi att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna?
- Kommunikationens betydelse för en god organisatorisk och social arbetsmiljö.
- Att sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Kursledare
Sara Lindberg, Friska Arbetsplatser och Maria Flanagan Sundqvist, Modescien

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler