Medarbetarskapet, det nya ledarskapet

Medarbetarskapet, det nya ledarskapet

Resultatskapande medarbetarskap - för ökad konkurrenskraft, lönsamhet och starkare varumärke!

Målgrupp:

Ledare och Medarbetare på alla nivåer i en organisation.

Mål med utbildningen

 • Vad innebär det att vara medarbetare i en organisation och vad är ett resultatskapande medarbetarskap.

 • Ökad trygghet och ansvarstagande kring självledarskap, min roll och mitt uppdrag.

 • Ökad förståelse för värdet av att vara en del i ett team.

 Arbetssätt

Vi skapar en aktiv, öppen, trygg och inspirerande miljö som främjar till utveckling.
Teori varvas med praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

UTBILDNINGSINNEHÅLL

Vad innebär ett attraktivt medarbetarskap

Mina olika roller i organisationen

 • Ur medarbetarperspektiv

 • Ur ledarperspektiv

 • Ur organisationsperspektiv

Medarbetaren som en konstruktiv medspelare

 • Självledarskap

 • Hur jag är och agerar som medarbetare

 • Hur praktiserar jag lärande och utveckling?

Samspel och engagemang

 • Vad innebär att vara del i ett team?

Mål

 • Organisationens och mina mål och hur jag förhåller mig till dem.

 • Att ta ett aktivt ansvar som medarbetare.

Kursledare:

Maria Nilisse Claesson Coreation Kompetens & Utveckling AB tfn 073-389 51 05 maria.claesson@coreation.se

 

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler