Ledarskap och Arbetsmiljö

Ledarskap och Arbetsmiljö

3-dagars utbildning inkluderar process förlagd under 4 månader med strukturerad uppföljning och uppgifter mellan träffarna.

Ledarskap & Arbetsmiljö

Allt hör ihop, ledarskap och arbetsmiljö - och rätt ledarskap främjar en säker och hälsosam arbetsplats. 

Vi arbetar med båda perspektiven och skapar en ökad trygghet, tydlighet för resultat i rollen som chef och ledare.

Omfattning

Tre träffar under tre månader, digitalt stöd med case och övningar mellan träffarna.

Målgrupp

 • Chefer och ledare med personalansvar.

 • För dig som har delegerat arbetsmiljöansvar.

 • För dig, ett team eller en avdelning som inom kort ska skriva på delegerat arbetsmiljöansvar.

 Efter genomförd utbildning kommer deltagarna att ha med sig:

 Ökad kompetens och kunskaper 

 • att leda och utveckla medarbetare mot en säker och hälsosam arbetsplats.

 • vad delegerat arbetsmiljöansvar innebär för rollen i organisationen och hur den praktisk kan tillämpas

 • att arbeta med riskanalyser hur olyckor och ohälsa kan förebyggas

 • att arbeta med en säkerhetskultur i ledarskapet i organisationen

 • digital arbetsmiljö och digitalt ledarskap

Träff 1

Arbetsmiljö

 • Grunder i arbetsmiljölagstiftningen

 • Ansvar och chefens fördelning av uppgifter

 • Rehabilitering

 Ledarskap

 • Ledarskap och arbetsmiljö?

 • Mitt uppdrag

  • jag

  • team

  • organisation

Träff 2

Ledarskap

 • Feedback

 • Konflikt

Arbetsmiljö

 • Riskanalys och riskhantering

 • Social och organisatorisk arbetsmiljö

 • Praktiska övningar kring riskbedömning

Träff 3

Ledarskap

 • Team – vad skapar effektiva team?

 • Situationsanpassat ledarskap

 • Kultur och säkerhet

 Arbetsmiljö

 • Praktisk hantering av arbetsmiljöföreskrifter

 • Brott och straff

 • Digitalt ledarskap & arbetsmiljö

Kursledare är:

Kursledare är Maria Nilisse Claesson, Coreation Kompetens & Utveckling AB samt Christina Johansson Persson, föreläsare, konsult och tredjepartsrevisor med bred kompetens inom systematisk arbetsmiljö, organisatorisk och social arbetsmiljö samt den lagstiftning som råder inom arbetsmiljöområdet.

Christina har lång erfarenhet av arbetsmiljö och har arbetat med detta i både ledande och operativa befattningar vilket ger en helhetssyn och förståelse för olika rollers påverkan i arbetsmiljöarbetet. 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler