Kränkande särbehandlings-utbildning

Kränkande särbehandlings-utbildning

Utbildning om kränkande särbehandling

Alla vi som kommer till jobbet är olika och tillsammans kan vi skapa en fantastisk arbetsmiljö eller något helt annat...

Vi pratar om styrkan i att vi är olika, vikten av att "tillsammans" blir bra, vad som är ok och inte är ok när vi är tillsammans med mera. Maria och Sara berättar om kränkande särbehandling utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) Deltagarna får jobba med frågor som rör vad kränkande särbehandling och vad det egentligen är, hur vi förebygger sådant, samt rutiner för att hantera kränkande särbehandling.

Seminariet leds av:

• Maria Flanagan Sundqvist, individ och grupputvecklare, Modescien AB

• Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser AB.

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Rebecca Ewens

rebecca@nuvab.se
0793059400

Rebecca Ewens